Publicerad:

Klartecken för kultur- och aktivitetscenter

I gårdagens kommunfullmäktige, den 18 juni, antogs detaljplanen för kultur- och aktivitetscenter i Valsta, där planen är att skapa en mötesplats med aktiviteter för barn och unga. Preliminär byggstart är våren 2025.

Med gårdagens beslut tar vi ytterligare ett stort steg mot den största satsningen i Valsta någonsin. Kultur- och aktivitetscentret kommer skapa liv och rörelse på ett idag ganska öde torg och därmed stärka både trivseln och tryggheten i området, säger Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande.

Preliminär byggstart är våren 2025. Kultur- och aktivitetscentret ska kunna rymma olika typer av verksamheter såsom exempelvis bibliotek, aktivitetsrum, konsthall, mötesrum, föreningsliv och café. Aktiviteterna ska kunna anpassas efter behov och efterfrågan.

Vi hoppas att detta ska bli en uppskattad mötesplats som kan locka besökare från hela kommunen. Nu när detaljplanen har antagits har vi kommit ett steg vidare i arbetet med att förverkliga den visionen, säger Annakarin Åkerblom, enhetschef plan- och exploatering på Sigtuna kommun.

Bild föreställandes en vit byggnad framför Valsta centrum.

Visionsbild: White arkitekter

Om kultur- och aktivitetscentret:

  • Detaljplanen för kultur- och aktivitetscentret i Valsta har varit ute på samråd mellan 12 juni och 7 juli 2023, samt granskning mellan 15 februari och 8 mars 2024. Under dessa perioder har allmänheten haft möjlighet att tycka till om förslaget.

  • Kultur- och aktivitetscentret kommer vara placerat framför Valsta centrum. Målet är att skapa en inbjudande mötesplats med kultur, aktiviteter och service för människor i alla åldrar att mötas, inspireras och utvecklas i en levande och trygg miljö. På platsen vill vi kunna erbjuda ett utbud av fritidsaktiviteter och service som möter invånarnas önskemål.

  • Kultur- och aktivitetscenter är en del av Sigtuna kommuns satsning Samhällsbyggnadslyftet. I satsningen ingår bland annat långsiktigt arbete med fokus på gemenskap, delaktighet, trygghet och hållbar samhällsutveckling.

Här kan du läsa mer om kultur- och aktivitetscenter i Valsta Öppnas i nytt fönster. och här kan du ta del av detaljplanen. Öppnas i nytt fönster.