Publicerad:

Sista Frukostklubben innan sommaren!

Fredagen den 14 juni samlades cirka 70 företagare och näringsidkare på Kulturlänken för vårens sista Frukostklubb. Sigtuna kommun stod som värd och bjöd på ett fullspäckat program med fokus på aktuella frågor för näringslivet.

Beredskap, företagsklimat och livsmedelskontroll i fokus

Carl Mannfors, kommunens säkerhetsstrateg, informerade om beredskapsveckan och näringslivets viktiga roll i samhällets beredskapsförmåga. Annika Bröms, näringslivschef, gav en återkoppling på de senaste resultaten från Svenskt Näringsliv och diskuterade företagsklimatet i kommunen. Hanna Molander, chef för livsmedelsenheten, berättade om det brottsförebyggande arbetet de gör och den nya taxan inom livsmedelskontrollen.

Samtal med lokala företagare

Under frukostmötet hölls ett panelsamtal med tre lokala företagare på scenen. Diskussionerna gav värdefulla insikter och erfarenheter från olika branscher.

Tack till alla deltagare

Sigtuna kommun tackar alla deltagare för en givande och välbesökt Frukostklubb. Vi ser fram emot att fortsätta dialogen med näringslivet och skapa fler möjligheter för samarbete och utveckling i kommunen.

Kulturlänken