Publicerad:

Våga tala om det obekväma – för barnens skull

Våra specialpedagoger i förskolan arbetar sedan två år på ett nytt sätt. Barn i behov av särskilt stöd upptäcks tidigare och kan få hjälp redan på ett tidigt stadium.

Specialpedagoger i våra kommunala förskolor arbetar sedan två år på ett nytt sätt, mer integrerat med den pedagogiska verksamheten. Specialpedagog Mari Thongsong och hennes kollegor upplever att det gör stor skillnad. Tidigare kallades specialpedagogerna in när det fanns ett så kallat ärende, när pedagoger hade upptäckt ett stödbehov. Nu finns de med på förskolorna och arbetar närmare verksamheten.

Mari Thongsong fördelar sina dagar på fem förskolor. Här blir hon en i gänget med barnen och en i arbetslaget med pedagogerna. Hon känner alla och kan tillsammans med pedagogerna tidigt upptäcka när barn behöver stöd.

Ett av de vanligaste misstagen generellt är att insatser för barn i behov av särskilt stöd sätts in sent, för att man inte vågar prata om det obekväma, eller inte vill se.

Jag upplever att det kan finnas en rädsla hos både föräldrar och pedagoger för att peka ut brister. Om det finns en fyraåring som inte pratar, då duger det inte att säga att talet kommer. Det är viktigt att tidigt uppmärksamma och våga prata om att något avviker hos ett barn. Gör man inte det går barnet miste om stöd, säger Mari Thongsong.

I rollen som specialpedagog kan Mari Thongsong och hennes kollegor tillsammans med pedagoger ta de svåra samtalen med föräldrar. De kan prata med föräldrarna om barnet utan att det blir fokus på fel och brister.

Barnen är ofta olika i hur de är hemma och i förskolan. Det är viktigt att kunna prata om så här är mitt barn hemma. Då kan vi prata om så här är ditt barn i förskolan, språkligt och i det sociala samspelet. Först då får vi syn på helheten av hur barnet är och agerar.

Mari Thongsong säger att förskolor generellt är bra på att arbeta för att utveckla barnen i grupp. Hennes jobb handlar bland annat om att se hur förskolan kan justera sitt arbetssätt för att kombinera gruppens behov med individuella behov, och därmed bättre inkludera barn i behov av särskilt stöd.

Om ett barn med till exempel autism behöver utveckla det sociala samspelet måste barnet få upplevelser av att det är roligare att vara tillsammans med andra än att vara ensam. Det är viktigt att barnet får träna på att vara i grupp, till exempel genom sångstunder.

Det är fantastiskt att se när blicken på ett barn med autism öppnas och barnet börjar bli mer mottaglig för samspel. Just samspel är så viktigt för lärandet, för språklig utveckling, ja allt.

En viktig utveckling för framtiden tycker Mari Thongsong är att arbeta närmare tillsammans med skolorna. Att övergång från förskola till förskoleklass blir smidig och att det arbete som förskolan har gjort kan fortsätta även i skolan.


Mörkhårig kvinna i svart t-shirt. Bakgrund förskolegård.

Mari Thongsong är specialpedagog och arbetar för barn i förskolan.