Publicerad:

Skyddsjakt på storskarv i Garnsviken

Länsstyrelsen har beviljat skyddsjakt på storskarv i Garnsviken fram till den 15 juni. Skyddsjakten utförs för att skydda fiskar som använder viken som lek och uppväxtområde.

Garnsviken används som lek- och uppväxtområde av bland annat gös och asp. Vikens grunda vatten och skyddade miljöer gör det möjligt för små fiskyngel kan gömma sig i vassen tills de har växt sig större.

Såna här uppväxtområden är viktiga för fiskbeståndet, men de grunda vattenmiljöerna passar även bra för skarvens jaktteknik. När många fiskar samlas på samma plats under leksäsongen väljer många skarvar att fiska i samma område. Det här gör i sin tur att för få fiskar hinner bli stora, och med tid blir det färre och färre fiskar totalt.

För att skydda de fiskarter som har sin lekplats i Garnsviken har Länsstyrelsen beviljat Sigtuna Fiskevårdsförenings ansökan om skyddsjakt på storskarv. Totalt får 50 skarvar fällas och jakten kommer genomföras av våra kommunjägare.

Havs- och vattenmyndigheten har även infört ett totalt fiskeförbud i Garnsviken mellan den 1 april till och med den 15 juni, vilket också görs för att skydda fiskbeståndet.


Flygfoto över Garnsviken

Foto: Emittent Media AB