Publicerad:

Anmäl otrygghet – tillsammans skapar vi en tryggare kommun!

Sigtuna kommun arbetar ständigt för att skapa en trygg och säker miljö för alla invånare. Nu blir det ännu enklare för dig att bidra genom den nya funktionen "Anmäl otrygghet" i vår Felanmälan-app.

Din trygghet är vår prioritet

Känner du dig otrygg på vissa platser i kommunen? Kanske är det en mörk gångtunnel, igenväxta buskage eller något annat som skapar obehag? Genom att rapportera dessa platser hjälper du oss att identifiera områden som behöver förbättras.

Tillsammans skapar vi förändring

Din feedback är viktig! När du anmäler otrygghet får vi information som hjälper oss att:

 • Prioritera åtgärder: Vi kan snabbt åtgärda de platser som flest invånare upplever som otrygga.
 • Planera förbättringar: Vi kan använda dina synpunkter för att förbättra kommunens utemiljöer.
 • Öka tryggheten: Genom att åtgärda otrygga platser skapar vi en tryggare kommun för alla.

Akuta ärenden och allvarliga händelser

I akuta ärenden ska du alltid ringa 112. Om det är något som inte är brådskande men som ändå kräver polisens uppmärksamhet, ring 114 14. Men om du till exempel upprepade gånger ser gäng som samlas på en viss plats och skapar en otrygg känsla, då kan du använda appen för att rapportera det.

Anmäl otrygghet direkt i mobilen

Ladda ner vår gratisapp "Felanmälan Sigtuna kommun" för att enkelt rapportera otrygghet, bifoga bilder och få återkoppling i ärendet. Appen finns för både iOS och Android.

Hämta appen för iOS Länk till annan webbplats.

Hämta appen för Android Länk till annan webbplats.

Så här enkelt anmäler du otrygghet

 1. Öppna appen.
 2. Välj "Nytt ärende".
 3. Välj "Felanmälan" och sedan "Otrygghet".
 4. Beskriv platsen eller händelsen och varför du upplever den som otrygg.
 5. Bifoga gärna en bild.
 6. Skicka in din anmälan.

De här kategorierna kan du anmäla:

 • Anträffade tillhyggen
 • Bristfällig belysning
 • Bråk
 • Misstänkt droghantering
 • Samling av personer
 • Samling av personer i köpcenter
 • Samling av personer utomhus
 • Övrigt