Publicerad:

Nu är solen här!

Det är trevligt för oss alla och extra roligt för de som har installerat solceller. 2023 ökade antalet installationer med nästan 64 procent. Nu har 775 villor och byggnader i Sigtuna solceller och det blir hela tiden fler.

Solcellspaneler och solfångare

I vissa områden kan det krävas bygglov för solceller, beroende på placering och utformning samt vilka bestämmelser som finns för området. I områden utan detaljplan eller områdesbestämmelser krävs inte bygglov för att montera solcellspaneler på byggnader.
Ligger byggnaden inom detaljplanerat område och inom ett särskilt värdefullt bebyggelseområde eller riksintresse för totalförsvaret samt dess påverkansområden kan det krävas bygglov.
Områden av riksintresse för kulturmiljövården är exempel på särskilt värdefulla områden, ett sådant område är Sigtuna stad.

Vissa detaljplaner kan också ha bestämmelser som reglerar bygglovsplikt för solceller.
Kontakta oss i god tid om du är osäker på vad som gäller i ditt område.

Läs mer om bygglov och solcellspaneler på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakta kommunens energi- och klimatrådgivnin Länk till annan webbplats.g så får du råd och svar på dina frågor.