Publicerad:

Arlandagymnasiet startar restaurang- och livsmedelsprogram

Med start till hösten 2025 kommer Arlandagymnasiet i Sigtuna kommun att erbjuda det nationella restaurang- och livsmedelsprogrammet i lärlingsform, något som näringslivet välkomnar. Eleverna kommer att ha lärlingsplatser hos lokala företag.

Från och med läsåret 2025/2026 breddar Arlandagymnasiet i Märsta sitt utbud av utbildningar med det nationella restaurang- och livsmedelsprogrammet i lärlingsform.

I Sigtuna kommun finns det ett stort antal aktörer inom hotell- och restaurangnäringen och många av dessa skriker efter personal. Andelen elever som studerar på yrkesprogram behöver öka och med restaurang- och livsmedelsprogrammet i lärlingsform kan vi skapa nya vägar in i branschen, säger Mattias Askerson (M), ordförande i utbildningsnämnden.

Restaurang- och livsmedelsprogrammet blir ett tillskott i och med att elever utbildas inom ett yrke där det idag råder brist på arbetskraft. Tack vare gott samarbete med aktörer i kommunen kan eleverna naturligt komma in i det lokala näringslivet via lärlingsupplägget och på sikt ha chans till ett jobb.

Erik Ryding är verksamhetschef för Arlandagymnasiet och tillägger:

För att vi ska få ett så brett elevunderlag som möjligt kommer vi även att erbjuda en variant av utbildningen på vårt introduktionsprogram med inriktning yrkesintroduktion, för elever som inte är behöriga till nationella yrkesprogram. Vi vet att flera befintliga elever är intresserade, så vi är redo att starta yrkesintroduktion inom restaurang redan från och med höstterminen 2024. Vi tror starkt på att det här kan bli en win-win för både näringsliv och elever.

 

Fakta
Det nationella restaurang- och livsmedelsprogrammet startar höstterminen 2025.
Redan från och med hösten 2024 erbjuds utbildningen på introduktionsprogrammet yrkesintroduktion, för elever som inte är fullt behöriga till gymnasiet.

Idag finns fem yrkesprogram på Arlandagymnasiet: barn- och fritidsprogrammet, flygteknikutbildningen, fordons- och transportprogrammet, försäljnings- och serviceprogrammet samt vård- och omsorgsprogrammet. Arlandagymnasiet har även fyra högskoleförberedande program: ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet.

Arlandagymnasiets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Hörn av stor byggnad. Hörnet täckt av fönster.

Till hösten 2025 startar det nationella restaurang- och livsmedelsprogrammet på Arlandagymnasiet i Märsta. Det finns en stor efterfrågan på rätt kompetens, och utbildningen kommer bedrivas som en lärlingsutbildning i samarbete med det lokala näringslivet. Foto: Sigtuna kommun, Malin Listén