Publicerad:

Många tog chansen att delta i seniordialog

Det blev så stort intresse för seniordialogen den 23 maj att en ny lokal fick bokas. Totalt kom 90 personer och bidrog till en värdefull och inspirerande eftermiddag.

Dialogmötet, som skedde i Kulturskolans lokaler, inleddes med en inspirationsföreläsning av Anders Wallensten. Han är läkare, epidemiolog, och författare till böckerna Hälsogåtan och Lyckogåtan. Han berättade bland annat om att hälsa inte bara handlar om kost och motion. Relationer, tankar, omgivning och vår sömn är också kritiska för vårt välmående.

Förslag från workshop ska användas för att utveckla arbetet

Deltagarna fick efter Anders Wallenstens föreläsning diskutera kring frågan hur Sigtuna kommun kan stötta äldre personer att få ett aktivt och hälsosamt liv och förebygga ohälsa.

Diskussionen var livlig och många bra tankar sammanställs. Underlaget kommer att användas i vård- och omsorgsförvaltningens fortsatta utvecklingsarbete för att bättre kunna möta seniorers behov.