Publicerad:

Sigtuna kommun ansöker om att få starta YH-utbildning i flygteknik – igen

Efterfrågan på flygtekniker är stor i Sverige idag och behovet växer. Sigtuna kommun har tidigare ansökt om att få starta en yrkeshögskoleutbildning (YH) i flygteknik på Arlanda flygplats, men fått avslag. Nu ansöker vi igen.

Utbildningar på yrkeshögskolan får enbart startas om det finns ett behov på arbetsmarknaden. Behovet av flygtekniker är stort redan idag, och även i framtiden bedömer branschen att efterfrågan kommer att vara fortsatt stor. Därför lämnar Sigtuna kommun in en ny ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan om att bedriva en YH-utbildning till flygtekniker.

Med den här utbildningen hoppas vi kunna tillgodose delar av det behov som finns nationellt, men även lokalt i kommunen, av flygtekniker och mekaniker för underhåll av kommersiella flygplan. Vi hoppas också kunna öppna vägar till jobb för såväl kommunens invånare som för invånare i hela länet. Arlanda flygplats är en av Sveriges största arbetsgivare och i och med att flygplatsen ligger i vår kommun känner vi ett extra stort ansvar, säger Mattias Askerson (M), ordförande i utbildningsnämnden.

Om utbildningen blir verklighet planerar Sigtuna kommun att ta emot 24 elever per år från och med hösten 2025. Utbildningen skulle bli ett naturligt komplement till Arlandagymnasiets utbildning i flygteknik där eleverna utbildas till flygmekaniker.

Varje år vill avgångselever söka sig vidare till en högre utbildning inom flygteknik. Idag behöver de söka en sådan utbildning på annan ort. Att kunna erbjuda en vidareutbildning som yrkeshögskola skulle bli ett tillskott för både invånare och lokala arbetsgivare, säger verksamhetschef Erik Ryding.

Förra gången Sigtuna kommun ansökte, men fick avslag, var 2023.

Artikel från 2023: Sigtuna kommun vill starta YH-utbildning i flygteknik


Två personer står under en flygplansvinge inne i en hangar.