Publicerad:

Biologiska mångfaldens dag

Idag, den 22 maj, uppmärksammar vi den Internationella dagen för biologisk mångfald. Vi firar all den fantastiska variation av liv som finns på planeten – från de minsta insekterna till de största däggdjuren. Men det är också en dag då vi påminns om hur viktigt det är att skydda denna mångfald.

Varför är biologisk mångfald viktigt?

Biologisk mångfald är grunden för människans liv på jorden. Den ger oss mat, rent vatten, ren luft och mycket mer. Den hjälper oss också att bekämpa klimatförändringar och anpassa oss till nya utmaningar. Utan biologisk mångfald skulle vår planet inte vara beboelig.

Sjögull – ett hot mot vår biologiska mångfald

I Sigtuna kommun har vi en unik och värdefull natur, men den hotas av invasiva arter som sjögull. Sjögull är en vattenväxt som sprider sig snabbt och kväver andra växter och djur. Den kan också göra det svårt att bada och fiska.

Kommunekologen Maria Berg säger:

Sjögull är ett allvarligt hot mot vår biologiska mångfald och vi arbetar hårt för att bekämpa den. Vi använder oss av olika metoder, som att täcka sjögull med duk och att plocka upp den för hand. Vi behöver också din hjälp! Om du ser sjögull, rapportera det till kommunen så att vi kan åtgärda problemet eller kontakta markägaren .

Vad kan du göra?

Du kan hjälpa till att skydda Sigtuna kommuns biologiska mångfald genom att:

Sjögull i damm.