Publicerad:

Bättre företagsklimat i Sigtuna kommun enligt Svenskt Näringslivs enkät

154 företag i Sigtuna har deltagit i Svenskt Näringslivs årliga undersökning "Lokalt företagsklimat" där totalt över 3800 företag i Stockholms län har tyckt till om sin kommun. Enkätsvaren visar på en positiv utveckling inom flera områden jämfört med föregående år.

Företagens sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen stiger något. Även tjänstemännens attityder och dialogen mellan kommunens beslutsfattare och företagen har blivit bättre.

Det är glädjande att företagen som svarat på enkäten tycker att företagsklimatet blir bättre. För oss är det en prioriterad fråga och enkäten ger oss viktig feedback. Vi har som mål att Sigtuna kommun ska ha ett företagsklimat i toppklass. Jag är inte nöjd förrän vi når dit, säger Olov Holst, kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna kommun.

Sigtunaföretagen vill se förbättringar inom flera områden

Enligt enkätsvaren får kommunen inte godtagbart betyg av företagen på de tre parametrarna tillgång till relevant kompetens, skolans kontakter med lokala näringslivet och upphandling.

Sex av tio företag i Sigtuna kommun vill se satsningar på minskad brottslighet och ökad trygghet. Företagen önskar också kortare handläggningstider och förbättringar av det lokala vägnätet.

Vi är glada över att se att våra insatser för att förbättra företagsklimatet ger resultat, säger Annika Bröms, näringslivschef i Sigtuna kommun. Vi kommer att fortsätta arbeta hårt för att stärka dialogen med företagen och skapa ännu bättre förutsättningar för företagande i kommunen.

Om undersökningen

Varje år mäter Svenskt Näringsliv företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. I årets enkätundersökning har 32 124 företag svarat på hur de upplever det lokala företagsklimatet. Resultatet används i utvecklingsinriktade dialoger med ledande kommunpolitiker och tjänstepersoner.

Läs mer på www.foretagsklimat.se Länk till annan webbplats.

En stig på sommarängen