Publicerad:

Arlanda komvux flyttar till nyrenoverade lokaler i Valsta

Från och med måndag den 20 maj sker all sfi-undervisning i centralt belägna lokaler i Valsta – något som elever och personal uppskattar. Till terminsstarten i höst flyttar även YH-utbildningen och lärvux in.

Arlanda komvux samlar sina vuxenutbildningar under ett tak från och med terminsstart hösten 2024. Först ut i de nya lokalerna är sfi (svenska för invandrare) samt de som läser grundläggande svenska som andraspråk, som tidigare har studerat i lokaler i Kolsta. Till terminsstart hösten 2024 kommer även YH-utbildningen internationell speditör att finnas i lokalerna samt lärvux.

Det känns väldigt bra att all vuxenutbildning nu samlas på ett och samma ställe. Det känns som en nystart för både personal och elever. Alla ser fram emot att vistas i våra nya lokaler. När flytten blev bestämd fick vi förfrågningar från elever om att få börja senare för att från början få läsa i Valsta, säger Tove Larsdotter Monthan som är biträdande rektor.

Arlanda komvux delar byggnad med Sagaskolan men verksamheterna är helt åtskilda och har ingångar från olika håll. Vuxenutbildningens ingång är från Valsta centrums håll.

Vår förhoppning är att vi i och med detta centrala läge i Valsta kan få fler och nya målgrupper att läsa hos oss. Läget gör det enkelt att ta sig hit samtidigt som vi vet att många elever bor i närheten eller har barn på förskolor och skolor i området, säger Tove Larsdotter Monthan.


Gröna träd i förgrunden. Byggnad i bakgrunden.

Arlanda komvux flyttar från Kolsta till nyrenoverade lokaler i Valsta.