Publicerad:

Grannsamverkan – en ovärderlig resurs i kris

Att känna sina grannar är inte bara trevligt, det kan vara avgörande i en krissituation. I Sigtuna kommun arbetar man med att stärka grannsamverkan bland annat genom att fastighetsägare och kommunen hjälps åt.

Vi har bostadsmöten i våra områden där vi bland annat informerar om grannsamverkan, och där utses grannsamverkare. Vi informerar kontinuerligt i våra kommunikationskanaler, till exempel vår kundtidning Glimten, om grannsamverkan, berättar Paloma Labbé, fastighetschef på AB SigtunaHem.

Christian Moussa, säkerhets- och trygghetschef i Sigtuna kommun, betonar vikten av att känna sina grannar:

Jag skulle önska mer av att man känner sina grannar - tittar man på länder där katastrofer ståndigt är närvarande så är antingen en stor skara barn en del av en överlevnadsstrategi men också just att man är tjenis med sina grannar en del som kan vara avgörande i hur man tar sig ur en kris. Att känna sina grannar kan rendera i att man också kan identifiera styrkor och svagheter hos olika grupper.

Grannsamverkan i praktiken

Ett typiskt grannsamverkarmöte hos SigtunaHem kan innehålla information om vad det innebär att vara grannsamverkare, hur man ska göra i krissituationer i bostadsområdet och information från Sigtuna kommun, polis och brandkår. Deltagarna får också lära sig att alltid ringa 112 om de upptäcker eller misstänker brott.

Utmaningar

En utmaning med att stärka grannsamverkan kan vara att hantera oro som ibland kan uppstå efter att en olycka hänt i området. SigtunaHem har därför en nära dialog med sina grannsamverkare för att ge dem stöd och stärka deras motivation.

Utse flera grannsamverkare i samma område, då kan de stötta varandra. Ge era grannsamverkare löpande stöd i arbetet och säkerställ kontakt direkt till er, tipsar Paloma Labbé andra bostadsområden som vill stärka grannsamverkan.

Tips för att komma igång

  • Prata med dina grannar: Kolla om de vill vara med och förbereda sig för kriser.
  • Inventera gemensamma utrymmen: Kan ni använda dem för förvaring eller som samlingsplats?
  • Överväg ett gemensamt krisförråd: Tänk på att följa reglerna för brandfarliga vätskor.
  • Fundera på hur ni klarar er utan el, vatten och värme: Öva på att laga mat utomhus.
  • Ta hand om varandra: Fundera på vilka som kan behöva extra hjälp.
  • Skapa kontaktvägar: Använd chattgrupper, Facebookgrupper eller papperslistor.

Källa: MSB:s tips för att komma igång med grannsamverkan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grannar som tillsammans övar att laga mat utan el

Foto: Melker Dahlstrand, MSB.