Publicerad:

Samarbete mellan socialtjänster hittar nya vägar att minska kriminaliteten

I stället för att vänta in nationella direktiv: Nordvästkommunerna har gått ihop för att hitta sätt att bromsa rekrytering till kriminalitet och stötta avhoppare.

Hur ska vi förebygga rekrytering till kriminella nätverk och utarbeta stöd till avhoppare? En svår men mycket viktig fråga som Sigtuna kommun arbetar med. Flera förslag på åtgärder inom socialtjänsten har nu tagits fram tillsammans med sju andra kommuner i nordvästra Stockholms län.

Idag, fredag 10 mars, släpps en rapport som sammanfattar ett projekt som socialchefer i nordvästkommunerna gemensamt arbetat med det senaste året. Projektet har handlat om att förebygga rekrytering till kriminella nätverk och att utarbeta stöd till avhoppare. En av drivkrafterna för rapporten har varit vad som kan göras här och nu i nordvästkommunerna för att bromsa utvecklingen från att gå lika långt som den gjort på vissa andra håll i landet.

Jörgen Larsson, forsknings- och utvecklingsledare, FoU Nordväst, säger:

Projektet är unikt i sitt slag och satsningen får anses ligga i framkant med nationella mått mätt. Rapporten visar att det finns många problem och utmaningar. Evidensen kopplad till rådande situation, i en svensk kontext, är nära på obefintlig. Men i stället för att vänta in nationella direktiv och metodguider så finns här en progressivitet att lokalt ta sig an att inhämta kunskap inom ett mycket komplext och för många inom socialtjänsten nytt område och målgrupp.

Samarbetet mellan kommunerna har koncentrerats på det sociala arbetets betydelse för in- och utträde ur kriminella nätverk och samtliga kommuner i projektet har bidragit med kunskap och idéer kring verksamhetsutveckling inom socialtjänsten.

I rapporten föreslås flera möjliga vägar framåt. Bland annat att inrätta en specifik enhet för att matcha den nya verkligheten, skapa en gemensam fortbildning, skapa en kommungemensam avhopparverksamhet, skapa ett internt utvecklingsarbete mot de kunskapsbehov som lyfts fram samt att fortsätta arbetet med lovande praktik och etablera chefshandledning.

Kriminalitet är ett allvarligt samhällsproblem och vi behöver pröva flera sätt att hindra människor att hamna där, men även hjälpa de som vill hoppa av att ta sig ur det. I Sigtuna kommun har vi bland annat satsat på att ha fältande socialsekreterare och kuratorer på plats i området Valsta, där vi vill nå människor med riskbeteende, säger Catarina Odenberg, chef för individ- och familjeomsorgsförvaltningen.