Publicerad:

Lyckat projekt får fler barn att röra på sig

Spring och lek. Det är ett erbjudande som Rosersbergs IK kan erbjuda yngre barn med hjälp av föreningsstöd från kommunen. Och det lockar fler och fler barn att röra på sig – tvärt emot trenden i Sverige och världen.

De fem
ledarna för Spring och lek poserar bredvid varandra, Anita i mitten iklädd en bläckfiskdräkt.

Emil Swahn, Victor Levén, Anita Bergström, Linus Jämtdal och Sarah Tibell är med och håller i aktiviteterna under Spring och lek. Foto: Donald Swahn, Rosersbergs IK

Det är söndag och full aktivitet i Råbergshallen. Nästan 80 barn i åldrarna 3-5 år är där för att leka och röra på sig. När Rosersbergs IK kom med idén att starta "Spring och lek" för yngre barn som ännu inte kommit till en ålder där de kan delta i handbolls- eller fotbollsskola var målet att få runt 30 barn att vilja prova på att vara i idrottshallen och röra sig en timme i veckan. Sedan starten i höstas har intresset ökat explosionsartat.

För Sigtuna kommuns del var det självklart att vara med och stötta det här initiativet från Rosersbergs IK. För oss är det jätteviktigt att på olika sätt kunna bidra till att barns möjligheter till god hälsa och ett aktivt liv främjas. Det kommunen gör är att ge projektbidrag och låna ut idrottshallen, säger Monica Fries som är vår föreningskonsulent.

Donald Swahn som är ordförande Rosersbergs IK berättar mer om projektet:

Vi skulle också kunna kalla det för "organiserat kaos på barnens villkor", eftersom det är precis vad det är. De handlar om att få in barnen i föreningslivet så tidigt som möjligt utan några krav på prestation. Vi ger barnen olika ledarledda aktiviteter att välja på, som exempelvis olika bollekar, hoppa på plintar, klättra i ribbstolar eller bara hoppa på en mjuk matta i en timme. De får välja fritt. Ryktet har spridit sig snabbt om vår aktivitet så vi har inte bara barn från Rosersberg, utan det kommer barn ifrån kommunens samtliga orter samt från grannkommunerna Solna, Uppsala och Upplands Väsby.

Rapporter visar att barn över hela världen rör sig allt mindre. Rekommendationen är att barn mellan 5-18 år bör göra någon form av fysisk aktivitet minst en timme per dag men det är det bara ett fåtal av barnen i Sverige som gör. Det är något som även Rosersbergs IK tydligt har märkt av. "Spring och lek" är ett försök till en lösning på det.

­Vi är en klubb med ett litet upptagningsområde. Där vi tidigare hade 80 procent, ibland faktiskt hela 90 procent, av barnkullarna engagerade i idrotten, får vi idag vara glada om vi får över 50 procent från vissa årskullar. Vi började därför fundera på hur vi som klubb bättre kan arbeta för att fler ska vilja och kunna idrotta i förening – hela livet, säger Donald Swahn.

Han fortsätter:

Vi tror att viktiga parametrar är att dels fånga och engagera ledare så tidigt som möjligt, vilket vi hoppas att vi gör med Spring och lek-projektet genom att vi låter exempelvis föräldrar få testa på att vara ledare. Och dels ge barn möjlighet att få känna sig hemma i en idrottsmiljö och ha kul och röra på sig, utan prestationskrav, samt att ge alla möjlighet att idrotta på sina villkor. Vi ser gärna att andra föreningar tar efter det här konceptet.

I Sigtuna kommun kan alla registrerade kultur-, fritids- och idrottsföreningar söka bidrag för sin verksamhet eller olika projekt, precis som Rosersbergs IK har gjort för "Spring och lek". Verksamheten eller projektet ska främja kommunens föreningsliv och möjliggöra meningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter för invånarna. Föreningsbidragen är också ett sätt för oss att bidra till mål 3 om människors hälsa och välbefinnande i Agenda 2023.

Tre yngre barn svingar sig i repen i Råbergshallen. 

Barnen får välja fritt bland olika ledarledda aktiviteter som exempelvis bollekar, hoppa på plintar, klättra i ribbstolar eller bara hoppa på en mjuk matta i en timme. Foto: Donald Swahn, Rosersbergs IK

En gul boll som det står RIK på ligger ovanpå ett innebandymål i Råbergshallen
som är full med barn och vuxna. 

Spring och lek i Råbergshallen lockar fler och fler barn för varje vecka. Foto: Donald Swahn, Rosersbergs IK