Publicerad:

Ökad valfrihet för särskilda boenden för äldre

Från och med den 1 maj 2023 får invånare i Sigtuna kommun ökad valfrihet gällande val av särskilt boende för äldre. Utöver de fyra särskilda boenden som drivs av Sigtuna kommun kommer det finnas möjlighet att välja bland ytterligare 13 boenden.

Andelen äldre invånare i kommunen blir allt fler till antalet och prognosen visar att den utvecklingen kommer att fortsätta.

Från och med den 1 maj kommer antalet platser att utökas rejält i och med att Sigtuna kommun har ingått avtal med fem externa aktörer. Det innebär att ytterligare 13 särskilda boenden tillkommer till Arhem, Hemskogen, Ymer och Ärlinghem som drivs i kommunal regi. Ett av de boenden som ingår i det nya avtalet finns i kommunen, resterande hittar du i närliggande orter.

Alla med behov av ett särskilt boende får välja mellan dessa sjutton boenden.

Med hur stor säkerhet kan ni lova att jag får det boende som jag valt?

Du kommer få det boende du har valt om det finns plats. Det kommer även finnas möjlighet att ställa sig i kö.

Nu när jag får välja själv, kommer det finnas möjlighet att få göra studiebesök på de olika boendena först för att veta vilket som passar mig bäst?

Det är upp till varje särskilt boende att bestämma hur de tar emot studiebesök. Du får själv kontakta det särskilda boende du vill besöka.

Om jag hittar ett trevligt boende som inte är upphandlat av kommunen, kan jag ändå få välja det nu när det är valfrihet som gäller?

Du har möjlighet att välja mellan boenden i kommunens regi och de upphandlade boendena.

I och med att det kommer att finnas fler platser, kommer jag kunna få boende fortare från och med 1 maj?

Du kommer precis som i dagsläget erbjudas en plats på ett särskilt boende inom tre månader från att du fått ett beslut.

Under våren kommer vi uppdatera med mer information om hur du väljer särskilt boende här på sigtuna.se.