Publicerad:

Nu faktureras de årliga avgifterna för livsmedelsverksamheter och miljöfarliga verksamheter

Inom kort kommer du som är verksamhetsutövare inom livsmedel, hälsoskydd eller miljöfarlig verksamhet i kommunen att få din faktura på den årliga avgiften. Kostnaden täcker hela avgiften för planerad tillsyn och kontroll som kommunen utför på din verksamhet under året.

Servitör hämtar mat från köket med skyddshandskar på för god hygien. Foto: Marie Linnér/Johnér

Foto: Marie Linnér/Johnér

Till dig med livsmedelsverksamhet

För att tydliggöra kopplingen mellan utförd inspektion och betalning så inför Livsmedelsverket inför ett nytt system för att ta ut avgifter inom livsmedelskontrollen. Från och med 2024 blir det obligatoriskt med efterhandsdebitering vilket innebär att företag och verksamhetsutövare får betala avgift efter genomförd inspektion i stället för i början av varje kalenderår.

Sigtuna kommun har beslutat att successivt övergå till efterhandsdebitering och anammar redan det nya debiteringssättet för alla nya verksamheter som startat under 2022. Ett steg i övergången är att verksamheter som idag är riskklassad i riskklass 1-4 kommer omfattas och övergå till efterhandsdebitering år 2023. Verksamheter som idag är riskklassade i riskklass 5-8 kommer under 2023 få en sista faktura för årlig avgift. Från 2024 kommer alla verksamheter att omfattas av efterhandsdebitering.

Läs mer om vad som gäller för din verksamhet.