Publicerad:

EU-delegater på studiebesök för att få goda exempel av Sigtuna kommun

Sigtuna kommun gör många olika insatser för att främja integrationen och komma till bukt med segregationen. Under fredagen den 3 februari var en EU-delegation på 30 personer från European Integration Network i Märsta för att höra mer och få med sig goda exempel.

Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna, var en av de som var på plats i kulturskolans konsertlokal i Märsta för att hälsa gästerna välkomna och berätta om kommunens arbete. Han säger:

Sigtuna är en av Sveriges mest segregerade kommuner. Det orsakar såväl mänskligt lidande som stora kostnader. Därför satsar kommunledningen stora resurser på att motverka utanförskapet i den reform vi valt att kalla Samhällsbyggnadslyftet. Det är oerhört glädjande att reformen väckt så stor uppmärksamhet att European Integration Network vill göra ett studiebesök hos oss för att lära sig mer.

Några av de insatser som Sigtuna kommun gör och som delegationen fick höra mer om var:

  • Hur Sigtuna kommun skapar möjligheter för nyanlända och andra utrikes födda som står långt utanför arbetsmarknaden att snabbare bli självförsörjande
  • Hur Sigtuna kommun arbetar med integrering genom kultur- och fritidsutbud och tillgängliggör aktiviteter, samt vikten av samverkan med civilsamhället.
  • Hur Sigtuna kommun skapar trygga och välkomnande mötesplatser
  • Hur Sigtuna kommun erbjuder föräldraskapsstöd, arbetar för att stärka utrikesfödda kvinnor samt möjligheterna med Öppna förskolan
  • Hur Sigtuna kommun planerar samhällsbygget för att minska segregation

Birgitta Pettersson, kommundirektör, säger:

Vi arbetar med integration inom i stort sett alla de verksamheter vi bedriver. I förskolan och skolan, inom vår äldreomsorg, på våra bibliotek, genom våra arbetsmarknadsinsatser och så vidare och så vidare. Det är också en stor drivkraft för många av medarbetarna, att i sitt arbete kunna vara med och göra skillnad för samhället och invånarna.

European Integration Network samlar företrädare för EU-kommissionen och nationella offentliga myndigheter från samtliga 27 EU-länder samt Island och Norge. Nätverkets främsta uppgift är att främja samarbetet inom integrationsfrågor mellan medlemsstaterna.

Under två dagar har nätverket träffats på Scandinavian XPO i Arlandastad och diskuterat utmaningar och lösningar kopplade till etablering av tredjelandsmedborgare.
Och idag var det alltså studiebesök i Märsta för att, som det står i Europakommissionens inbjudan, ”lyssna på intressanta exempel på framgångsrika lokala initiativ i Sigtuna kommun”.

- Att vårt integrationsarbete inte bara inspirerar i Sverige, utan även runtom i EU är glädjande. Det är ett kvitto på att vi gör ett bra arbete på området, säger Mattias Askerson (M), ordförande utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Studiebesöket inleddes med en guidad busstur från Scandinavian XPO genom Valsta och Märsta och avslutades i kulturskolans lokaler med information, diskussion och samtal.

Fyra personer står uppställda på rad i väntan på att hälsa alla välkomna. En man i ljust hår och kostym ser glad ut och skakar hand med en kvinna.

Sigtuna kommun hälsar EU-delegaterna välkomna. Här syns Mattias Askerson (M), ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Olov Holst (M), ordförande i kommunstyrelsen, Birgitta Pettersson, kommundirektör samt Mikael Brant-Lundin, förvaltningschef utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. Foto: Sigtuna kommun.