Publicerad:

Fler insatser för en bättre äldreomsorg

Under den senaste tiden har Sigtuna kommun genomfört många insatser för att förbättra äldreomsorgen i kommunen. Bland annat har vi satsat på fler heltider, undersköterskeutbildning på arbetstid och minskad ofrivillig ensamhet bland de äldre. Det har börjat ge resultat och därför vill vi göra ännu mer.

I våras lovade vi att förbättra äldreomsorgen på 30 punkter. Sedan dess har vi bland annat förbättrat den fysiska miljön och maten på äldreboendena, aktivitetsutbudet för de äldre i kommunen och arbetsmiljön för våra medarbetare. Genom våra insatser kan vi redan nu konstatera att vi klarat av 23 av 30 punkter.

Sigtuna kommuns äldreomsorg – nu bättre än rikssnittet

Invånarna i Sigtuna kommun tycker att äldreomsorgen har blivit bättre. Enligt SCB:s årliga medborgarundersökning från 2022 är fler nöjda med äldreomsorgen än tidigare år. Dessutom anses äldreomsorgen nu vara bättre än snittet i hela landet.

De förbättringar vi har gjort inom verksamheten börjar nu ge märkbara resultat. Jag är särskilt stolt över det fantastiska arbete våra medarbetare har gjort för att lyfta äldreomsorgen i Sigtuna kommun, säger Annika Vogel, förvaltningschef för äldre- och omsorgsförvaltningen.

Ökad valfrihet och en ny äldreomsorgsplan

För att fortsätta den goda utvecklingen har vi lagt till fler punkter. Bland annat satsar vi på en ökad valfrihet inom hemtjänsten, genom ytterligare en utförare och möjlighet att välja fritt mellan alla utförare. Dessutom har vi tagit fram en helt ny äldreomsorgsplan där vi beskriver hur vår äldreomsorg ska bli en av de bästa i landet.

Det känns jätteroligt att vi nu kan visa upp ännu fler satsningar på äldreomsorgen. Med vårt fortsatta arbete hoppas vi kunna nå våra högt ställda ambitioner om en äldreomsorg som är bland de femtio bästa i landet, säger Annika Vogel.

Läs mer om hur vi skapar en bättre äldreomsorg.

Kvinna i rullstol böjer sig ner och hälsar på en hund.

Sociala tjäntehunder finns nu på våra äldreboenden. Fotograf: Maskot Bildbyrå AB/Johnér.