Publicerad:

Stöd för anhöriga till personer med beroende fortsätter

Står du nära någon som har problem med beroende? Den 7 februari startar vår samtalsgrupp, där du får stöd och kunskap och kan dela erfarenheter med andra.

Den som är anhörig eller närstående till någon som har utvecklat ett beroende kan få stöd av oss. Vi erbjuder både enskilt stöd och samtalsgrupper på olika teman. Med anhörig eller närstående menas till exempel partner, barn, förälder, syskon, sambo eller särbo, nära vän eller arbetskamrat.

Tisdagen den 7 februari startar en anhöriggrupp där deltagarna får råd, stöd och konkreta verktyg av vuxenbehandlare på öppenvårdsenheten i hur man kan bemöta sin närstående. Där får deltagarna också träffa andra i samma situation.

Vi träffas på plats under fem tillfällen och diskuterar bland annat beroendesjukdomar, medberoende, kommunikation och gränser. Under träffarna får man råd och stöd från gruppens två ledare, konkreta verktyg i hur man kan bemöta sin närstående och guidning i hur man kan sätta sig själv i fokus igen. Träffarna sker i en liten och sluten grupp.

En man med kort hår och skägg sitter till vänster i bild. En kvinna syns lite längre bort. Båda två deltar i ett gruppsamtal där man verkar sitta på stolar i en ring. Mörkblå gardiner täcker väggen bakom.

Foto: Plattform / Johnér

Läs mer om anhörigstöd i grupp.

Tid: Tisdagar klockan 13.00-15.00. Start 7 februari 2023
Plats: Öppenvården, Södergatan 19A, Märsta

Mer information och anmälan
Öppenvårdens stödtelefon: 08-591 267 26
E-post: oppenvarden@sigtuna.se