Publicerad:

Lyckat arbetsmarknadsprojekt för utrikesfödda får fortsätta

Etableringslyftet har sedan starten 2018 hjälpt 438 nyanlända och andra utrikesfödda personer som står långt ifrån arbetsmarknaden till arbete. Det goda resultatet har fått mycket uppmärksamhet. Nu är det klart att projektet fortsätter till och med 2025, med stöd av Europeiska socialfonden.

Att vi kan fortsätta detta viktiga och framgångsrika arbete är glädjande. Vi har genom Etableringslyftet lyckats bryta utanförskap och få in fler på arbetsmarknaden. Det är tydligt att samverkan mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen har varit nyckeln till de fina resultat som vi har sett, säger Mattias Askerson (M), ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Två personer arbetar på ett lager. 

Etableringslyftet har i sin nuvarande form, som gäller till och med februari 2023, stöttat 438 personer till en anställning och 91 personer till CSN-studier. Det är 75 procent av de 707 personer som deltagit i projektet under nära 4,5 år. Nu har Etableringslyftet beviljats ytterligare stöd från Europeiska socialfonden, i en nationell utlysning om sociala innovationer med rubriken ”Närmare arbetsmarknaden med utvecklad samverkan”. Stödet löper till och med december 2025.

En av framgångsfaktorerna i Etableringslyftet har varit just samverkan, mellan de deltagande kommunerna och Arbetsförmedlingen och mellan projektet och arbetsgivarna. Fokus framåt är att ytterligare stärka samverkan och möjliggöra en implementering i den kommunala verksamheten, säger Annika Nordgren, projektledare för Etableringslyftet.

Den beviljade budgeten för de kommande tre åren är mindre än den tidigare, vilket leder till att projektet minskar i omfattning. Projektgruppen kommer att bestå av färre personer, men det är fortsatt de tre kommunerna Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby som är samverkansparter. Kommunerna har solidariskt delar på ägarskapet och Upplands Väsby är nu ny projektägare. Projektet kommer att finnas kvar i lokalerna i Sollentuna.

Mer information finns på www.etableringslyftet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.