Publicerad:

Sigtuna kommuns socialtjänst är bäst i länet - enligt ungdomar

Ungdomar som får stöd av socialtjänsten i Sigtuna kommun ger toppbetyg åt hjälpen. Enligt en undersökning från Sveriges kommuner och regioner är ingen annan kommun i Stockholms län lika bra på att förbättra ungdomarnas livssituation.

Alla ungdomar som har kontakt med socialtjänsten i nära 60 kommuner i Sverige har fått svara på en enkät från Sveriges kommuner och regioner (SKR) om hur de uppfattar stödet. I Sigtuna kommun tycker samtliga ungdomar att situationen har blivit bättre efter att de fått hjälp av socialtjänsten, vilket gör kommunen bäst i Stockholms län. I hela landet är det bara fyra kommuner till som nått samma resultat.

Jag blir stolt och glad att ungdomarna tycker att de får bra töd av oss. Det är precis detta vi strävar efter i vårt arbete för våra unga invånare: att de själva ska tycka att situationen blir bättre, säger Catarina Odenberg, chef för individ- och famijeomsorgsförvaltningen i Sigtuna kommun.

Tonårig kille ligger i en soffa och tittar på sin mobiltelefon. Han ser allvarlig och lugn ut.

Foto: Caiaimage/Johnér

Ungdomarnas vårdnadshavare håller i stort sett med. På samma fråga tycker 7 av 10 vårdnadshavare att situationen har vänt till det bättre efter stöd från Sigtuna kommun.

Också när det gäller att få kontakt med socialsekreterare, att påverka hjälpen man får och att få förståelse för sin situation tycker samtliga ungdomar som svarat på enkäten att kommunen gör ett bra jobb.

Våra medarbetare är duktiga på att se till ungdomarnas alla behov och möta dem där de är. Vi har länge haft ett starkt fokus på barn och ungdomar och har jobbat med vårt förhållningssätt och bemötande. Att inkludera och ge valmöjligheter där det är möjligt tycker vi är viktigt, säger Fredrika Berge, kvalitetsstrateg på Sigtuna kommun och ansvarig för kommunens del av SKRs brukarundersökning.

Ungdomarna i kommunen kan prata med oss om i stort sett vad som helst, antingen om de själva har funderingar eller om de är oroliga för en kompis eller en förälder. Det är alltid bättre att höra av sig innan det som känns fel blir ett större problem, fortsätter Fredrika Berge.

Sigtuna kommuns stöd till ungdomar är brett. Det kan handla om allt från att prata med kuratorer på ungdomsmottagningen eller på MiniMaria, mottagningen för alkohol och droger - till insatser för ungdomar som behöver fler trygga vuxna kring sig i vardagen. Till exempel att regelbundet prata med och ibland bo över hos en vuxen utanför den egna familjen.

Även föräldrar kan få hjälp att stötta sina ungdomar, bland annat genom att kontakta kommunens Öppenvård Direkt eller delta i föräldraträffar.

 

Fakta från SKRs brukarundersökning 2022 för Sigtuna kommun
Enkätfrågor i urval, respondenter mellan 13 och 18 år

”Hur har din situation förändrats sedan du fick kontakt med socialtjänsten i kommunen?”
100 procent av respondenterna har svarat ”Förbättrats mycket” eller ”Förbättrats lite”. (Denna enkätfråga är utvecklad i ovanstående text.)
Övriga kommuner i landet med samma resultat: Östersund, Vimmerby, Svenljunga och Kungsbacka kommuner

”Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med socialsekreteraren (till exempel via telefon, sms eller e-post)?”
100 procent av respondenterna har svarat ”Mycket lätt” eller ”Ganska lätt”.
Övriga kommuner i Stockholms län med samma resultat: Ekerö och Botkyrka kommuner

”Hur mycket har du kunnat påverka vilken typ av hjälp du får av socialtjänsten i kommunen?”
100 procent av respondenterna har svarat ”Mycket” eller ”Ganska mycket”.
Övriga kommuner i Stockholms län med samma resultat: Ekerö kommun

”Hur stor förståelse visar socialsekreteraren för din situation?”
100 procent av respondenterna har svarat ”Mycket stor” eller ”Ganska stor”.
Övriga kommuner i Stockholms län med samma resultat: Botkyrka och Vallentuna kommuner

”Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med det stöd du får från socialtjänsten i kommunen?”
100 procent av respondenterna har svarat ”Mycket nöjd” eller ”Ganska nöjd”.
Övriga kommuner i Stockholms län med samma resultat: Botkyrka och Sundbybergs kommuner

 

I SKRs enkät har Sigtuna kommun en svarsfrekvens på 58 procent. Svaren ”vet inte” och ”ingen åsikt” är exkluderade ur resultatet. Källa för samtliga enkätuppgifter: SKR:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom individ- och familjeomsorg. www.kolada.se/verktyg/jamforaren/?focus=16559&report=97615 Länk till annan webbplats.