Publicerad:

Välbesökt frukostmöte om Sveriges ordförandeskap i EU

I morse arrangerade Sigtuna kommun ett frukostmöte på Arlanda Hotellby för våra företagare. Frukostmötet handlade om hur Sveriges ordförandeskap i EU kan komma att påverka Sigtuna kommun och dess näringsliv.

Som ordförandeland kommer Sverige leda cirka 2 000 möten under sitt ordförandeskapshalvår. De flesta kommer att äga rum i Bryssel eller i Luxemburg, men cirka 150 möten kommer hållas runtom i Sverige, varav merparten på Scandinavian XPO i Arlandastad.

Kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M), inledde med att berätta hur vi som kommun vill försöka nyttja ordförandeskapet genom att marknadsföra Sigtuna kommun på bästa sätt. På plats fanns även representanter från polisen – både regionalt och kommunalt, kommunens trygghetsenhet och kommunikationsenhet för att berätta om hur vi kontinuerligt samverkar och delar information.

En del kanske minns OSSE-mötet (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) i slutet av 2021? Mötet innebar stora trafikstörningar och avstängningar på E4:an under några dagar. Men frukostdeltagarna bjöds på lugnande besked av polisen. Ordförandeskapet kommer inte alls ha samma påverkan på trafiksituationen. Aktörer, som polisen och regeringskansliet, har snarare dragit lärdom av OSSE och arbetar för att alla möten i kommunen ska vara så smidiga som möjligt för både invånare, näringsidkare och mötesdeltagare.

Frukosten avslutades med att Cemille Üstün, Policyansvarig för EUs inre marknad på Svenskt Näringsliv, berättade om näringslivets prioriteringar under ordförandeskapet och varför Svenskt Näringsliv fokuserar på ordförandeskapet.

Kvinna framför åhörare

Näringslivschef Annika Bröms hälsade alla välkomna.