Publicerad:

Nytt hemtjänstavtal klart med tre utförare

Valfriheten inom hemtjänsten i Sigtuna kommun blir nu större. Från och med den 1 april 2023 har Sigtuna kommun tre utförare av hemtjänst mot tidigare två.

Nuvarande avtal med Sigtuna kommuns utförare av hemtjänst löper ut den 31 mars 2023 och Sigtuna kommun har därför gjort en ny upphandling. Äldre-och omsorgsnämnden har den 27 oktober 2022 fattat beslut om att anta AdeoCare AB, Allegio Omsorg AB och Olivia Hemomsorg AB som leverantörer av hemtjänst. Det nya avtalet gäller från och med den 1 april 2023.

Behöver välja utförare på nytt

Eftersom det nya avtalet löper ut den sista mars så måste alla som idag har hemtjänstinsatser välja någon av dessa tre utförare senast den 22 januari. Ett nytt val måste göras även om den enskilde vill behålla sin nuvarande utförare.

Information och valblankett har gått ut till alla som har hemtjänstinsatser den här veckan.
Det nya avtalet omfattar enbart hemtjänst. Natt- och larminsatser ingår inte i upphandlingen utan fortsätter som tidigare i kommunens egen regi.

Har du frågor eller funderingar angående ditt val?

Hör av dig till kommunens biståndshandläggare via kontaktcenter på 08-591 260 00.

Vanliga frågor och svar

Här nedan hittar du svar på några vanliga frågor.

När måste jag välja en ny utförare?

Sigtuna kommun har skickat ut en valblankett i början av januari. Gör ditt val och skicka in blanketten i det frankerade svarskuvertet. Vi behöver ditt val senast 22 januari 2023.

Vad händer om jag inte gör något nytt val innan den 22 januari 2023?

Då kommer en biståndshandläggare höra av sig till dig, antingen via telefon eller hembesök.

Kan jag ändra mig och välja ny utförare efter 22 januari?

Ja, du kan när som helst välja ny utförare.

Vad händer om alla väljer samma utförare, får alla sitt förstahandsval?

Ja.

Vad händer med mina beviljade insatser?

De påverkas inte av vilken utförare du väljer. Insatserna flyttas bara över till den utförare som du har valt.

Vem beviljar hemtjänst och insatser i och med det nya avtalet?

Det påverkas inte. Det kommer fortfarande vara biståndshandläggare på myndighetsenheten på Sigtuna kommun som beviljar hemtjänst och beslutar om insatser.

När börjar det nya avtalet att gälla?

Det börjar gälla från och med den 1 april 2023.