Publicerad:

Turbundna resor blir avgiftsfria från årsskiftet

Från och med den 1 januari tas kostnaden för turbundna resor bort för personer som har detta beviljat. Det beslutade kommunfullmäktige i slutet av november.

Turbundna resor är en insats som den som är beviljad stöd enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) samt enligt SoL (Socialtjänstlagen) kan ansöka om för att ta sig till de biståndsbedömda insatserna utanför hemmet. Det handlar om resor med taxi eller annat färdmedel. Dessa resor har alltså tidigare varit förenade med en avgift som motsvarar kostnaden för ett SL-kort, men den avgiften kommer nu tas bort.
I Sigtuna kommun rör beslutet cirka 120 personer som är beviljad daglig verksamhet, korttidsvistelse eller korttidstillsyn eller daglig verksamhet för äldre.

Många personer som är beroende av turbundna resor använder också färdtjänst för att kunna ta sig till och från aktiviteter på fritiden. Kostnaden för färdtjänst motsvarar ett SL-kort. Kostnader för att ta sig till och från olika ställen har därmed varit motsvarande två SL-kort för personer med funktionsnedsättning. I och med att avgiften för turbundna resor tas bort ökar möjligheten för personer med funktionsnedsättning att leva ett liv som andra, och inte ha högre kostnader på grund av sin funktionsnedsättning.