Publicerad:

Över hundra EU-möten kommer att hållas i Sverige - och Sigtuna kommun

Just nu pågår ett tätt samarbete mellan Sigtuna kommun, Regeringskansliet och polisen inför de EU-möten som kommer att hållas i Sverige nästa år. Under det kommande halvåret kommer nämligen en stor del av mötena att hållas på Scandinavian XPO i Arlandastad.

Den 1 januari 2023 tar Sverige över ordförandeskapet i Europeiska unionens råd, även känt som ministerrådet, och värdskapet varar fram till 30 juni. Under den perioden kommer omkring 150 möten att arrangeras i Sverige, varav de allra flesta kommer att genomföras i just Sigtuna kommun.

Valet att förlägga så många viktiga möten här beror på närheten till Arlanda flygplats samt de moderna lokalerna i mötes- och eventarenan Scandinavian XPO.

Jessika Roswall (M), EU-minister, säger:

Ordförandeskapet innebär att strålkastarljuset sätts på Sverige. Det är en möjlighet att visa upp vad Sverige har att erbjuda och öka förståelsen hos EU:s medlemsstater för frågor som är viktiga för oss.

Blå EU-flagga med gula stjärnor bredvid den svenska flaggan. Himmel som bakgrund

Under våren förväntas 17 000 EU-delegater komma till Sverige.

Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna, säger:

Att merparten av de möten som kommer hållas under Sveriges ordförandeskap i EU förläggs på Scandinavian XPO är mycket positivt för Sigtuna som värdkommun för Arlanda och visar på platsens betydelse inte bara regionalt och nationellt, utan även internationellt.

Det här blir tredje gången som Sverige är ordförande i ministerrådet. Sverige var ordförande första gången 2001 och senast andra halvåret 2009.