Publicerad:

Valstabarn har skapat tryggare gångtunnel

Sleipnertunneln i Valsta har fått ett rejält ansiktslyft - med ett nytt effektivt klotterskydd som smyckas av barnteckningar. Alla barn på den närliggande Eddaskolan har ritat och idag nyinvigdes tunneln. Den är en av alla gångtunnlar som nu rustas upp i kommunen.

Det är elever från Eddasskolan som är konstnärerna bakom verken. Alla elever som gick vid där vårterminen 2022 har bidragit med teckningar. Upprustningen är i grunden en del av kommunens stora trygghetssatsning.

Två elever från Eddaskolan framför skylt på Sleipnertunneln. På skylten står att elever från Eddaskolan har varit med och ritat teckningar till tunnelns nya väggar.

Två elever från Eddaskolan, som både var med och invigde tunneln och som har ritat teckningar.

Kommunledningen har satsat väldigt mycket på att öka tryggheten i kommunen de senaste åren. Några av de platser invånarna pekat ut som mest otrygga är gång- och cykeltunnlarna. Därför rustar vi nu upp dem och gör de både ljusare och trevligare, säger Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande, Sigtuna kommun.

Skyddet som monteras upp gör det snabbare och enklare att ta bort klotter, och det kan göras i stort sett kemikaliefritt. Just Sleipnertunneln, som ligger vid rondellen där Valstavägen och Hammargatan möts, har dock varit ett större projekt. Det har inte varit enbart ett trygghetsprojekt, utan även haft ett tydligt inkluderingsperspektiv och ett kultur- och skapandeperspektiv.

Förutom att skapa en ökad trygghet så tycker jag att det är viktigt att vi uppmuntrar och inkluderar barn och unga i utveckling av kommunen och att uttrycka tankar och idéer genom kultur och konst – och att vi vuxna låter detta få ta plats i det offentliga rummet i Sigtuna kommun. Här i Sleipnertunneln har eleverna på Eddaskolan haft Lycka och Glädje som tema och det tycker jag är väldigt fint och hoppfullt för framtiden, säger Pernilla Bergqvist (L), ordförande barn- och ungdomsnämnden, Sigtuna kommun.

Hon fortsätter:

Barns och ungas rättigheter att delta i samhällsutvecklingen och både få ta del av och delta i konsten och kulturens uttryck har hög prioritet i Sverige. Inte minst sedan FN:s Barnkonvention blev svensk lag 2020, säger Pernilla Bergqvist.

kommunpolitiker framför några av teckningarna i sleipnertunneln

Pernilla Bergqvist (L) och Mats Weibull (M) framför några av teckningarna. Båda tryckte på samarbetet och elevernas bidrag till upprustningsprojektet.

Eddaskolan har haft en stor del i att hela arbetet blivit så pass lyckat. Samarbetet har sin grund i att skolan ligger nära tunneln och många elever passerar igenom på väg dit och på väg hem. Temat som eleverna gestaltade genom sina teckningar var ”glädje och lycka”.

Valsta är ett underbart område där våra elever bor, lever och går i skolan. De har sin vardag här. Tack var det här projektet så fick våra elever chansen att visa sina fantastiska konstnärliga förmågor och lämna sina avtryck på ett sätt som kommer leva kvar. Det här kommer framtida generationer i Valsta få ta del av, avslutar Lena Thörnblom, rektor på Eddaskolan.

elev som pekar på sin teckning i Sleipnertunneln

Elev på Eddaskolan som pekar på sin teckning i Sleipnertunneln.

Elev framför sin teckning i Sleipnertunneln.

Elev framför sin teckning i Sleipnertunneln.