Publicerad:

Studie- och yrkesvägledare besökte kommunens hotell

Hur ska vi få fler att se möjligheterna med jobb inom besöksnäringen? Idag gjorde studie- och yrkesvägledare från tre kommuner i norrort besök hos hotell för att lära sig om deras kompetensbehov.

Besöksnäringen i vår kommun - och i hela Stockholms län – är mycket betydelsefull, inte minst för att den sysselsätter så många. När restriktionerna efter pandemin släpptes sköt behovet av personal i höjden och turistföretagen fick svårt att rekrytera personer med rätt kompetens. Samtidigt är det allt för få som söker sig till en karriär på hotell, restauranger, konferensanläggningar, spa och andra företag inom turism.

Idag den 18 november bjöd vi in studie- och yrkesvägledare från kommuner i norrort för att lära oss mer om yrkesroller och behov av kompetens i besöksnäringen. Vi besökte fyra hotell i Sigtuna kommun – Sigtunahöjden, Sigtuna Stadshotell, Radisson Blu Arlandia och Quality Hotel Arlanda XPO – och fick också kloka tankar från Visitas regionchef Jessica Aftén Moback:

Besökssiffrorna är tillbaka på 2019 års nivå, men branschen är inte i kapp när det gäller kunskap, erfarenhet och att få ihop teamen på arbetsplatserna. De som fick sluta då har inte kommit tillbaka. Då blir studie- och yrkesvägledarnas jobb otroligt viktigt för att få fler att upptäcka de många vägar till utveckling som finns i besöksnäringen.

Caroline Folkesson Levin på Sigtuna Stadshotell är inne på samma spår:

Det viktigaste för oss är att hitta de som har rätt driv, vilja, nyfikenhet och lite nördighet. Det är viktigare än att de har exakt rätt kunskaper, eftersom vi är vana att utbilda människor till den spetskompetens som vi behöver.

En kvinna i mörk klänning står i ett hotellrum och berättar för personer utanför kameran. En kvinna i ljus tröja står till höger i bild och lyssnar.

Caroline Folkesson Levin, hotellchef på Sigtuna Stadshotell, berättar om verksamheten för studie- och yrkesvägledare från kommuner i norrort. Foto: Sigtuna kommun

Många yrken på hotell har förändrats mycket på kort tid. Att vara hotellreceptionist handlar idag inte lika mycket om att checka in och checka ut gäster, utan också om att kunna hantera olika digitala system och ha bred kunskap om till exempel säkerhet för gästen.

Det finns idag ett glapp mellan vilken kompetens som turistföretagen söker och vad eleverna får med sig från sina utbildningar. Tidigare under hösten bjöd vi in hotell och konferensanläggningar i kommunen och skolor som erbjuder vuxenutbildning till ett dialogmöte. Tillsammans konstaterade man precis det: att många utbildningar inte exakt möter de behov av kunskap som finns i en post-pandemisk näring. Nu har ett arbete startat att ta fram bättre utbildningar.

Vid ett avslutande runda bords-samtal sammanfattade en av studie- och yrkesvägledarna dagen.

Det har varit värdefullt att på så kort tid som en halvdag få en bild av yrkesroller, utvecklingsmöjligheter, karriärvägar och egenskaper som ryms på ett hotell. Om vi kan hjälpa till att inspirera fler elever att välja en grundutbildning, så sköter företagen spetsutbildningen själva. Det är egenskaperna hos de arbetssökande som är viktigast. Det kan skapa öppningar för personer som inte har den rätta formella utbildningen, till exempel de som står långt från arbetsmarknaden.

Dagen arrangerades i samarbete med Svenskt Näringsliv och Visita på initiativ av Destination Sigtuna.