Publicerad:

Kontrollköp av tobak och tobaksfria nikotinprodukter

Som ett led i det tobaksförebyggande arbetet har kommunen genomfört kontrollköp av tobak och tobaksfria nikotinprodukter. Antalet näringsidkare som inte ber unga personer om legitimation har ökat.

Kvinnohand håller i snusdosa. Foto: Scandinav/Johnér

Foto: Scandinav/Johnér

Syftet med kontrollköpen är att öka medvetenheten om åldersgränser och testa om försäljningsställena kontrollerar legitimation på unga personer. Kontrollköparna var personer med ungt utseende som nyss fyllt 18 år.

Under kontrollköpsperioden besöktes 29 försäljningsställen, det vill säga de allra flesta i kommunen. Av dessa sålde hela 41 procent tobak eller tobaksfria nikotinprodukter utan att begära legitimation. Resultatet visar att rutiner och egenkontrollprogram i många fall måste ses över. Alla försäljningsställen som fick besök har blivit underrättade.

Kontrollköp ligger bara till grund för en dialog mellan kommunen och näringsidkaren. Men den som säljer tobak till personer under 18 år kan dömas till böter eller fängelse.

Senast Sigtuna kommun genomförde kontrollköp var 2019 och då sålde 36 procent av tobaksåterförsäljarna utan att begära legitimation.