Publicerad:

”Får vi mata änderna?”

Det är en vanlig fråga som ställs till kommunen, och som det råder lite mytbildning kring. Detta är det som vår kommunekolog rekommenderar.

Genom har åren har svaret på den här frågan gått från "ja, självklart" till "nej, det är livsfarligt för änderna". Nu reder vi ut den med hjälp av vår kommunekolog. Det visade sig dock att det finns flera saker att tänka på när det gäller matning av änder.

Det går att mata änder men helst inte med bröd. Brödet får inte deras magar att svälla som ryktet säger, men det innehåller inte tillräckligt med näring. Lite förenklat kan man säga att de blir mätta av bröd, men ändå undernärda säger Maria Berg, kommunekolog.

Dock finns det andra problem med att mata änder. Änder är flyttfåglar men för mycket matning gör att de inte flyttar under vinterhalvåret. De bosätter sig istället på platsen och måste stödmatas hela vintern för att inte svälta. Bosättningen i sin tur orsakar skada på till exempel mark och rabatter och maten lockar till sig råttor och andra skadedjur. I Märsta längs Västra bangatan uppstår ytterligare ett problem, och det är att änderna även rör sig på vägbanan och blir en trafikfara.

Om du känner att du vill mata änderna, så gör det med lite frukt och frön, och tänk gärna på att hålla nere mängden så de inte slutar söka egen mat. Det är också bra att kasta maten i vattnet och inte direkt på marken. Detta gör att änderna bibehåller sitt naturliga beteende och det minskar risk för skadedjur, avlutar Maria Berg.

Två gräsänder som simmar

Gräsänder Foto: Doug Olson