Publicerad:

Så ska vi slänga mindre – och spara miljoner

Att hushålla med resurser är viktigt för planet, samhälle och ekonomi. Vi arbetar målmedvetet med att minska matsvinnet i våra restauranger och från våra gäster. Genom det kan vi kan vi spara miljonbelopp, och hjälpa till att spara på vår planet.

Sigtuna kommun serverar varje dag omkring 10 000 portioner mat till barn i förskolan, eleverna i skolan och till våra särskilda boenden. Matsvinn är något som vi arbetar med kontinuerligt och strukturerat. Det är viktigt att det sker ett minimum av matsvinn, av resursskäl så väl som ekonomiska skäl. Årligen slängs flera ton mat till en kostnad av cirka en miljon kronor.

Det finns tre olika sorters matsvinn kan man säga. Kökssvinn, serveringssvinn och tallrikssvinn. Av dessa är tallrikssvinnet överlägset störst. säger Camilla Lindström, områdeschef på kommunens måltidsservice.

Kökssvinn är det som uppstår vid förberedelser och tillagning. Det kan vara till exempel potatisskal, om något tappas på golvet, eller rent av saker som bränner fast på en plåt vid tillagning.

Kökssvinnet är det vi själva kan hantera enklast, det vi har mest kontroll över. Vår kökspersonal har fått utbildning i minskandet av svinn och vi har handlingsplaner för att inte köpa för mycket råvaror och för att det vi köper faktiskt används och inte behöver slängas. Det svinnet är därför mycket litet, säger Camilla Lindström.

person i kök omgiven av råvaror

Camilla Lindström i köket i Tingvallaskolan Foto: Sigtuna kommun

Serveringssvinn är det som ställts fram till gäster men som inte äts upp, och inte kan kylas igen och sparas av hälsoskäl.

Serveringssvinnet är lite svårare för där spelar flödet av gäster in. Där har vi också planer, men de är lite mer sårbara. Vi ställer alltid fram mindre kärl och bleck i slutet av lunchperioden för att minska risken att mat behöver slängas. Vi har ett uppdrag att leverera säker mat till våra gäster, och det innebär att vi behöver vara hårda på att inte spara det vi inte kan och får spara, säger Camilla Lindström.

Tallrikssvinnet är där de stora volymerna hamnar, och med tallrikssvinn menas det som slängs i soptunnan från tallriken från gästerna. Det är det som vi inte äter upp helt enkelt.

Det är här vi lägger störst energi och flest åtgärder. På de allra flesta sopkärlen i våra restauranger har vi en våg som visar hur mycket mat gästen slänger. Vi har också utbildning kring matsvinn i samarbete med skolor och förskolor. På så sätt hoppas vi kunna minska mängden matsvinn den vägen. Vi ser också att det ger resultat. Hittills har mängden mat som slängs minskat för varje år, avslutar Camilla Lindström.

Siffror över matsvinn

2020 - svinnvolym 50005 kg

2021 - svinnvolym 46641 Kg

2022 - svinnvolym per september 28523 Kg