Publicerad:

Möt vår nya trygghetschef!

Stefan Elm är kommunens nya trygghetschef. Han kommer närmast från rollen som säkerhetschef på kulturförvaltningen i Stockholms stad, men har även jobbat länge inom privat sektor.

Hur känns det att börja i Sigtuna kommun?

Det känns jättebra! Det är väldigt spännande och rollen känns redan nu utvecklande och utmanande. Jag blev ju väldigt såld på hela ambitionen med trygghetsperspektivet, och att Sigtuna kommun har breddat det till att inte bara omfatta det mer traditionella ”säkerhet”

Vad är det som gör området trygghet så spännande?

Det är ett så dynamiskt område, och det bygger mycket på känslor. Trygghet har en psykologisk aspekt som är intressant. Det går att jobba både med miljö och människa för att uppnå mål och resultat.

Vad har du gjort tidigare?

Närmast kommer jag från Kulturförvaltningen i Stockholms stad där jag bland annat byggt upp just säkerhetsenheten. Det är en väldigt stor förvaltning som har verksamheter i alla 13 stadsdelar och som är inblandade i väldigt många aktiviteter. Därifrån jag sett vikten av och kraften i samverkan och samarbete, vilket jag trycker mycket på. Innan det var jag säkerhetschef på NCC. Om jag summerar lite har jag jobbat med säkerhet i olika former i över 30 år!

Vad tror du kommer att bli den största utmaningen?

Det är lite tidigt att säga, men mitt mål är få in trygghet- och säkerhetsfrågor tidigt i processerna. Att ha det perspektivet med från början kan både bidra till att minska risken för att oönskade händelser ska inträffa, och leda till kloka förebyggande lösningar som är kostnadseffektiva.

Trygghetschefen leder kommunens arbete inom brottsprevention, krisberedskap, civilt försvar och informationssäkerhet.

Bild på Sigtuna kommuns trygghetschef

Stefan Elm, Sigtuna kommuns nya trygghetschef