Publicerad:

Nu tar vi fram en landsbygdsstrategi - var med och tyck till!

Sigtuna kommun tar fram en landsbygdsstrategi med målet att stärka möjligheterna att leva, bo och verka på kommunens landsbygder. Som en del i detta arbete bjuder Sigtuna kommun in boende och verksamma på landsbygden till invånardialoger för att vara en del av utformandet av landsbygdsstrategin.

Anmälan till invånardialogerna

För att delta måste du anmäla dig genom länken nedan och fylla i informationen och välja ett av de tillfällena nedan. När du har fyllt i och skickat in anmälningsformuläret får du ett mejl för att bekräfta din anmälan.

Till anmälan Länk till annan webbplats.

Privatpersoner och föreningar

27e oktober, 18.00-20.00, Odensala bygdegård
10e november, 18.00-20.00, Haga kyrkskola
21a november, 18.00-20.00, Lunda kyrkskola
23e november, 18.00-20.00, Gula skolan, Skånela

Företagare och näringsliv

8e november, 18.00-20.00, Kulturcafét i Kulturlänken, Märsta

Vad är en landsbygdsstrategi?

Landsbygdsstrategin kommer att omfatta hela kommunens landsbygd och syftar till att samla och hantera de utmaningar och möjligheter som finns på landsbygden men också innehålla övergripande mål och inriktningar för långsiktigt hållbara och levande landsbygder.

Läs mer om landsbygdsstrategin och kommunens andra hållbarhetsplaner och program här

Varför en landsbygdsstrategi?

Sigtuna kommuns landsbygdsstrategi ska dels på ett strukturerat sätt samla och visa hur kommunen arbetar med landsbygdsrelaterade frågor, men ska också fungera som ett underlag för kunskap och förståelse för landsbygdsutveckling inom kommunen. Den ska även fungera som en förankrad gemensam riktning för kommunens långsiktiga arbete för hållbara landsbygder i nutid och framtid. Landsbygdsstrategin syftar vidare till att stärka samarbete och dialog med boende och verksamma och andra offentliga, privata och ideella aktörer.

Näringsliv på landsbygden