Publicerad:

”Vårt mål är topp tio”

Idag, onsdag 28 september, har Svenskt Näringsliv presenterat sin årliga ranking av landets 290 kommuner vad gäller bäst företagsklimat. Sigtuna kommun hamnar på 81 plats.

Rankingen baseras på en enkät som företag fick svara på i början av året samt statistik från SCB.
Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande säger såhär om resultatet:

Vi är inte nöjda förrän våra företagare är nöjda. Vårt mål är att Sigtuna kommun ska ligga topp 10 – och det är en rimlig målsättning.

Annika Bröms, som är näringslivschef i Sigtuna kommun sedan den 28 maj 2022, säger:

Det är bra att vi har ett förankrat och ambitiöst mål. Enligt de enkätsvar som Svenskt Näringsliv fått in från våra lokala företag behöver vi bli bättre på information till företagen, kompetensförsörjning och upphandling samt att relationen mellan skola och näringsliv behöver stärkas. Det är till stor del detta som jag kommer att utgå ifrån i mitt arbete, att jobba med de här frågorna.

En del av det arbetet har redan startat. Exempelvis bjöd kommunen nyligen (den 23 september) in till ett dialogmöte med flera olika aktörer för att hitta lösningar till kompetensbristen inom hotellnäringen. Det har även hållits utbildningsträffar för företag kring upphandling, walk-and-talks och näringslivsluncher. Och mer är på gång.

Jag ser redan fram emot nästa rankingresultat, för jag tror att våra företag kommer att märka att det händer positiva saker, säger Annika Bröms.

I förra årets ranking kom Sigtuna kommun på 75:e plats. Bland de saker som efterfrågades då av de lokala företagarna i enkäten, var en bättre dialog mellan kommunen och företagen.
Det är något som Annika Bröms också tagit fasta på. Under de fyra månaderna hon hittills haft tjänsten har hon bland annat hunnit göra 30 företagsbesök. Hon har som mål att hinna med sammanlagt hundra per år.

Jag tycker att det är superviktigt att ha en nära och kontinuerlig dialog med våra lokala företagare, för att på bästa sätt få veta hur vi kan stötta eller underlätta för dem. Jag har redan fått massor av bra tankar och konkreta idéer med mig efter de möten som varit, säger hon.

Bild på Annika Bröms på företagsbesök

Under de fyra månader som Annika Bröms varit näringslivschef i Sigtuna kommun har hon bland annat gjort många företagsbesök. Här hos vd:n Mattias Lindqvist på Rosenqvist Fastigheter. Foto: Sigtuna kommun