Publicerad:

Känner du till kommunens Trygghetspunkter?

I Sigtuna kommun finns fyra trygghetspunkter, särskilda platser som kan användas vid större kriser. Dessa ska kunna fungera som exempelvis evakueringslokaler eller utlämningsställen för dricksvatten vid krissituationer.

Det är nationell beredskapsvecka i Sverige, en vecka med fokus på hur vi kan förbereda oss inför kris och agera i en kris. I Sigtuna kommun finns fyra trygghetspunkter, vilka är de fyra stora gymnastikhallarna i kommunen. Men vad är en trygghetspunkt egentligen? Vår säkerhetsstrateg Felicia Callmar, reder ut frågan och ger exempel på vad de kan användas till.

Hur är det tänkt att trygghetspunkter ska fungera?

Det beror lite på vad det är för typ av kris. En trygghetspunkt kan fungera som ett ställe där du kan duscha eller få en bit mat, ett ställe som du kan hämta vatten från vid vattenbrist eller en plats där det går att ställa upp tillfälliga sängar om invånare behöver en plats att övernatta på. Ett exempel skulle kunna vara vid en stor brand eller liknande säger Felicia Callmar. Behövs det åtgärder för att hantera chock och trauman som resultat av kris så kan trygghetspunkten användas för det, fortsätter Felicia Callmar.

Hur får man reda på om trygghetspunkter har öppnat?

Den informationen går ut via kommunens webbplats och via sociala medier. Den kan även gå ut via tjänsten ”Viktigt meddelande till allmänheten” och via Sveriges radio P4. Om det är en kris som innebär längre strömlöshet kan trygghetspunkterna fungera som informationspunkter, och vad jag menar med det är att om internet, radio och telefoni inte är tillgängliga så blir de knytpunkter för att kunna ge korrekt och uppdaterad information till kommunens invånare säger Felicia Callmar.

Prästängshallen i Sigtuna kommun

Prästängshallen är tillsammans med Vikingahallen, Ekillahallen och Rosershallen kommunens trygghetspunkter

Hur fort går det att öppna upp en trygghetspunkt?

Det går fort. Beslutet tas generellt av kommundirektören, sen görs en bedömning vilken utrustning som behövs. Den hämtar vi från kommunens beredskapslager, och det kan röra sig om filtar, extra grenuttag, laddare, vattendunkar, bestick, engångstallrikar och liknande saker säger Felicia Callmar.

Hur kommer det sig att det just är gymnastikhallar som används?

Gymnastikhallar är väldigt väl lämpade att fungera som trygghetspunkter för de är stora och skapade för att kunna användas på flera sätt. Den funktionsbredden gör att de fungerar bra oavsett typ av kris. De är flexibla, och ofta lätta att nå för många invånare. Vi undersöker möjligheten att kunna öppna ytterligare trygghetspunkter i Sigtuna kommuns landsbygdsområde, säger Felicia Callmar.

Sigtuna kommun har tillsammans med de andra kommunerna i Stockholmsområdet fått i uppdrag av Länsstyrelsen att upprätta Trygghetspunkter i våra respektive kommuner. Det som bör finnas är tillgång till reservkraft och möjlighet till enklare förtäring. Sigtuna kommun har också valt att inkludera punkterna i kommunens nödvattenplan.

Kommunens trygghetspunkter

  • Vikingahallen
  • Ekillahallen
  • Prästängshallen
  • Rosershallen

Här hittar du mer information om kommunens trygghetspunkter

Säkerhetsstrag Felicia Callmar framför en whiteboard

Felicia Callmar är säkerhetsstrateg med ansvar för bland annat beredskapsfrågor