Publicerad:

Ungdomar behöver en extra vuxen ibland

När den egna familjen inte räcker till behövs ibland en annan vuxen som finns där och kan ge stöd. Nu söker Sigtuna kommun personer som kan ta sig an uppdrag som extravuxen för en ungdom.

Det är inte alltid som den egna familjen kan ge en ungdom stabila förhållanden, närvaro och trygghet. Ibland behövs också en vuxen utanför det egna nätverket. En vuxen som kan vara ett stöd, bidra till ett annat umgänge och ha en trygg plats att komma till när det är jobbigt hemma.

Redan tidigare har Sigtuna kommun fått höga betyg* av ungdomar som varit i kontakt med socialtjänsten. Nu utökas stödet med en ny insats: Extravuxen. En Extravuxen får uppdrag av kommunen att vara en trygg vuxen och att träffa en ungdom några gånger i veckan. Ibland finns det också behov av att övernatta. Det är ungdomens behov som styr hur ofta man träffas och vad man gör tillsammans.

Den som är extravuxen behöver inte ha någon särskild utbildning, men däremot behövs en ordnad tillvaro, egen bostad och gärna erfarenhet av att vägleda ungdomar.

Insatsen Extravuxen har blivit verklighet genom ett nytt samarbete mellan Sigtuna kommun och organisationen Maskrosbarn Länk till annan webbplats.. Maskrosbarn ger på olika sätt stöd till ungdomar som har det jobbigt hemma, ofta med föräldrar som kämpar med missbruk eller psykisk ohälsa.

Vi är jätteglada att kunna erbjuda våra ungdomar möjligheten att få stöd av en stabil vuxen när de själva behöver det. Att vi nu samarbetar med Maskrosbarn ger oss och våra ungdomar i kommunen tillgång till deras erfarenheter och nätverk, och det känns extra bra, säger Maria Nylander, enhetschef på individ- och familjeomsorgsförvaltningen i Sigtuna kommun.

Sigtuna kommun börjar nu rekrytera extravuxna för kommande uppdrag. Tisdagen den 4 oktober arrangeras en informationskväll i kommunhuset i Märsta, dit alla är välkomna.

Den som tar uppdrag som extravuxen får ersättning.

Välkommen på informationskväll om Extravuxen

Den 4 oktober berättar vi mera om vad det innebär att vara extravuxen. Organisationen Maskrosbarn finns också på plats.

Tid: Tisdagen den 4 oktober, klockan 17 till 19
Plats: Kommunhuset i Märsta, rum Matsilver i entréplan
Anmälan: skicka e-post till kontaktcenter@sigtuna.se. Anmälan är inte bindande, men vi vill gärna veta hur många vi blir.

Flicka i lila tröja sover i en soffa. En svartvit katt ligger bredvid.

Foto: Åsa Lännerström/Johnér

Kontaktperson – extravuxen – kontaktfamilj – jourhem - familjehem

Den nya tjänsten Extravuxen fyller ett glapp mellan andra sätt att stötta barn och ungdomar. Sedan tidigare finns insatser och olika typer av placeringar som kan sättas in beroende på situationen.

Kontaktperson

En kontaktperson är en trygg och stabil person som träffar ett barn eller ungdom regelbundet på sin fritid för att till exempel stödja i vardagssituationer, umgås genom fritidsaktiviteter eller vara den som lyssnar. En eller ett par dagar i veckan gör man någonting meningsfullt tillsammans.

Extravuxen

Att vara en extravuxen är en viktig insats som styrs av ungdomens behov att träffa en trygg vuxen utanför det egna nätverket. En eller ett par dagar i veckan gör man någonting meningsfullt tillsammans. Det kan handla om att träffas och göra aktiviteter, samtala och förbereda ungdomen på kommande vuxenliv. Ungdomen har också möjlighet att sova över hos den extravuxne ett par nätter per månad.

Kontaktfamilj

En kontaktfamilj tar emot ett barn eller ett syskonpar i sitt hem. Vistelsen kan se ut på olika sätt. Vanligtvis rör det sig om ett eller ett par tillfällen per månad, till exempel en helg eller vid lovdagar. Kontaktfamiljens huvudsakliga uppdrag är att få barnet att känna sig välkommet, uppskattat och tryggt i sin extrafamilj. Tanken är att familjen ska ta sig an barnet eller ungdomen under en längre tid och på så sätt bli en utökad del av barnets egna nätverk.

Jourhem

Ibland behöver ett barn bo tillfälligt, men på heltid, i en familj i väntan på en långsiktig lösning. Till skillnad från andra placeringsformer kan ett jourhem behöva ta emot barnet med kort varsel.

Uppdraget har fokus på grundläggande omsorg och handlar bland annat om att se till att vardagen fungerar, ha kontakt med eventuell skola och sjukvård och stötta med vad som behövs för att just det barnet ska må bra.

Familjehem

Det finns barn och ungdomar som inte kan bo kvar hemma. Det kan bero på att barnet eller ungdomen behöver extra mycket stöd eller att föräldrarna av någon anledning inte kan ge barnet en trygg hemmiljö. Då kan ett familjehem vara ett alternativ. Ibland behövs ett hem och en trygg famn under en kortare period, ibland handlar det om att växa upp i ett familjehem. Familjehemmets uppgift är att erbjuda stabila förhållanden, närvarande vuxna och flexibilitet.

Läs mer om våra insatser och placeringar av barn och ungdomar.

Anmäl ditt intresse att bli extravuxen.

* Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) nationella brukarundersökning 2021
Samtliga ungdomar som varit i kontakt med socialtjänsten i Sigtuna kommun och som svarat på SKRs ”Brukarundersökning IFO 2021” tycker att de får tydlig information, att vi visar förståelse för deras situation och att vi ber om deras synpunkter. 80 procent tycker att de också kan påverka vilken hjälp de får. Svarsresultaten bland ungdomarna gör att Sigtuna kommun hamnar bland de 25 procent av landets kommuner som har bäst resultat i enkäten.