Publicerad:

Stark beredskap kring kommunens mat

"Vi har en beredskapsplan, vi har kapaciteten och vi har inte minst kunskapen att leverera trygg och säker mat till invånare även i krissituationer" säger Åsa Ericsson vid Sigtuna kommun. Krisberedskapsveckan 2022 startar 26 september och årets tema är mat.

Det är dags för den årliga beredskapsveckan som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) står för och som väldigt många samhällsaktörer är en del av. Temat för i år är Mat. För att få reda på mer om hur Sigtuna kommuns beredskap kring mat ser ut har vi pratat lite med Åsa Ericsson som är beredskapsansvarig på verksamheten Måltidsservice och med Felicia Callmar, säkerhetsstrateg i Sigtuna kommun

Varför valdes mat som tema för årets beredskapsvecka?

- Jag skulle säga att det finns flera anledningar. Dels så har kriget i Ukraina visat på risken för livsmedelsbrist vid stora kriser, vilket sätter strålkastare på den motståndskraft som behövs i vårt samhälle. Dels är det många aktörer som är inblandade i att säkra mat till samhället, så det är på så sätt ett tacksamt ämne att fokusera på. Många hittar en egen infallsvinkel på temat, säger Felicia Callmar, säkerhetsstrateg vid Sigtuna kommun.

Varför är mat viktigt?

Vilken fråga, skrattar Åsa Ericsson och fortsätter, utan mat och vatten fungerar inget annat i samhället. Alla som arbetar för att på olika sätt lösa den kris som uppstår behöver mat för att kunna utföra sitt uppdrag. Vi har en stor och samhällsviktig verksamhet kopplad till mat och måltider i Sigtuna kommun och att arbeta för stärkt beredskap i måltidsverksamheterna bidrar till ett mer hållbart samhälle, säger Åsa Ericsson.

Du säger stor, men hur mycket mat lagas i Sigtuna kommun varje dag?

- Varje dag lagar vi cirka 10 000 portioner mat. Det är en femtedel av kommunens invånare. Maten går till förskola, grundskola, gymnasium och särskilda boenden.

Det är en imponerande kapacitet!

- Ja, och den kapaciteten är inte bara i antal portioner. Vi har en beredskapsplan, vi har kapaciteten och vi har inte minst kunskapen att leverera trygg och säker mat till invånare även i krissituationer. Vi kan på kort varsel ställa om till krisläge, vilket var något vi fick öva på när kriget i Ukraina bröt ut och det kom krigsflyktingar till våra tillfälliga boenden i kommunen. Vi är en vältrimmad verksamhet som vet vad som förväntas av oss, menar Åsa Ericsson.

Åsa Ericsson vid en odlingsvägg i en av kommunens skolor

Åsa Ericsson vid en odlingsvägg i en skola kommunen

Vad har kommunen för ansvar i krissituationer?

- Vi följer ansvarsprincipen. Det vi gör på vanliga vardagar ska vi kunna göra även i kris. Vi har en prioriteringsordning där vissa verksamheter går före andra. Generellt sett är det barnomsorg och särskilda boenden som prioriteras, och sedan finns det utrymme att justera det beroende på krisens karaktär. Vi är en samhällsviktig verksamhet men ska också kunna leverera säker mat till annan samhällsviktig verksamhet för att de ska kunna fungera säger Åsa Ericsson

Hur jobbar vi med motståndskraft?

- Det är på olika skalor kan man säga. Vi har till exempel odlingsväggar i olika skolor där saker som går att äta växer. Sen har vi också ett konstant arbete igång för att säkerställa att vår verksamhet inte ska stanna av, oavsett krissituation. För nästa år ligger det planerat att etablera ordentliga beredskapskök med reservkraft och vatten, säger Åsa Ericsson. En annan nyckel till bra beredskap är att hitta rätt samarbetsformer med rätt aktörer. Det är otroligt viktigt. Det är många som är en del av lösningen för att hantera krissituationer, och vi arbetar på att hitta vilka gemensamma åtgärder som behövs och sätta dem på pränt, avlutar Åsa Ericsson.

Finns det något som privatpersoner kan lära sig av vad kommunen gör för att bygga beredskap och motståndskraft?

- Ja, absolut! Det är egentligen samma typer av förberedelser fast i en mindre skala. Se till att ha ett litet lager mat hemma och vatten, första hjälpen, en ficklampa, kanske tändstickor och batterier till exempel. Det räcker långt och du kommer tacka dig själv i fall det behövs. Tänk bara vad praktiskt vid något så vanligt som ett elavbrott. Man ska också komma ihåg att det som Åsa sa tidigare att kommunen inte kan förse alla med mat, utan vi följer en prioriteringsordning. Du har ett ansvar för att du har mat till dig!

Här kan du läsa mer om hur du som privatperson kan förbereda dig inför kriser