Publicerad:

Ny utställning om Valsta simhall ur konstnärernas perspektiv

”Badbuss inställd” kallar vi höstens nya utställning på ValstaKonst. Namnet syftar på delar av den verksamhet som tidigare fanns i lokalerna. Många konstnärer har lockats till ValstaKonst just för byggnadens historia som simhall. Nu delar sex av dem med sig av sitt perspektiv på det.

Konstnärerna Klara Paulin-Rosell och Agnes Magnusson i den gamla simbassängen.

Konstnärerna Klara Paulin-Rosell och Agnes Magnusson förbereder inför inspelningen av deras ljud- och videokonstverk i den gamla simbassängen. Foto: Sigtuna kommun

I utställningen ”Badbuss inställd – Valsta simhall ur konstnärens perspektiv” får vi möta konstnärer som på olika sätt har velat arbeta med just de lokaler som ValstaKonst befinner sig i. Konstnärsduon Klara Paulin-Rosell och Agnes Magnusson är intresserade av hur platsens tidigare funktion lyser med sin frånvaro samtidigt som poolen, duscharna och bastun finns kvar. Textilkonstnären Julia Rio frågade sig hur hennes konstform och muralmålningar skulle se ut i en nedlagd simhall. Hedda Hultman minns hur hon som barn gick till simhallen för att lära sig simma och äta baconchips men i sina skulpturer förmedlar hon snarare den obekväma känsla hon som vuxen kan få av att vara naken med främlingar.

Det är väldigt intressant och en häftig upplevelse att ta del av sex olika konstnärers vitt skilda uttryck och tolkningar av lokalen. Många kommuninvånare har ju dessutom gjort just sådant som att lära sig simma, kanske ätit baconchips eller känt sig obekväma i omklädningsrummet på just den här platsen. Nu har man verkligen möjlighet att uppleva hur byggnaden kan påverka det konstnärliga uttrycket och även förhöja upplevelsen av ett verk, säger Marcus Mod som är intendent på ValstaKonst.

Den tidigare verksamhet som fanns i Valsta simhall och som har fått ge namn åt utställningen är den badbuss som åkte runt i kommunen och hämtade upp invånare som ville besöka simhallen. En skylt om att badbussen vid något tillfälle har varit inställd finns fortfarande kvar i lokalerna som en efterleva. De spår vi lämnar efter oss och vilka spår den tidigare aktiviteten har lämnat i väggarna och atmosfären i rummet är ett annat perspektiv på lokalen som bildkonstnären Jennie Dahlén och danskonstnären Linn Eriksson utforskar i sina verk.

Den 24 september inviger vi utställningen med vernissage mellan klockan 12.00-17.00. Klockan 13.00 håller vi ett samtal med konstnärerna under ledning av konstintendent Marcus Mod. ValstaKonst har som alltid fri entré och är öppet varje torsdag till söndag. Utställningen ”Badbuss inställd – Valsta simhall ur konstnärens perspektiv” visas till och med den 22 januari 2023.

En skylt med texten Badbussen inställd idag, Fritidskontoret, hänger på en dörr i nuvarande ValstaKonst.

Den tidigare verksamhet som har fått ge namn åt utställningen är den badbuss som åkte runt i kommunen och hämtade upp invånare som ville besöka Valsta simhall. En skylt om att badbussen vid något tillfälle har varit inställd finns fortfarande kvar i lokalerna. Foto: Sigtuna kommun

Kort om konstnärerna och deras perspektiv på ValstaKonst

Hedda Hultman

Simhallen är för Hedda Hultman en plats med många efterlämningar där hudavlagringar, hår och urin blandas med minnen av att hon som barn gick till simhallen för att lära sig simma och äta varma baconchips. Som vuxen kan Hultman bli obekväm av att vara naken med främlingar och plötsligt komma så nära andra människor. Det obekväma återfinns i skulpturerna i hur de försöker passa ihop och fylla varandras hål, i deras klumpiga tyngd och avnötta färg. Det är lekfullt men också allvarligt, det är ett pussel som läggs om och om igen.

Julia Rio

Julia Rios konstnärliga praktik handlar främst om att väcka nytt liv på befintliga platser och undersöka hur en kan vara med och förändra och addera i det offentliga rummet via färg och form. Att skapa naturliga mötesplatser via gatukonst, och precis som ValstaKonst beskriver, att skapa dialog mellan det förflutna och nuet. Att arbeta platsspecifikt med ValstaKonst som byggnad och lära känna platsen tycker Rio känns väldigt spännande.

Klara Paulin-Rosell och Agnes Magnusson

Konstnärsduon Klara Paulin-Rosell och Agnes Magnusson har jobbat med en konversation mellan en cello och rummen på ValstaKonst. De är intresserade av hur platsens tidigare funktion lyser med sin frånvaro, samtidigt som poolen, duscharna och bastun finns kvar. De vill porträttera förändringen av platsen. Genom ljud- och videoverket ”As much a beginning as an end” som utspelar sig på ValstaKonst leds betraktaren runt i rummen där funktion och tid har upphört, ljud repeteras och tonas ut och detaljer blir för en kort stund synliga innan de försvinner.

Jennie Dahlén och Linn Eriksson

Att platsen har gått från att vara simhall till konsthall är i sig en rörelse som bildkonstnären Jennie Dahlén och danskonstnären Linn Eriksson finner inspirerande. En central del i deras arbete handlar just om en reflektion över de spår vi lämnar efter oss, och de utforskar pendlandet mellan rörelsen som lever kvar som minnesbild och bilden som lämnar ett mer varaktigt bevis för den rörelse som varit.