Publicerad:

Nuvarande kommunledning fortsätter styra i minoritet

Den preliminära rösträkningen i kommunen är nu avslutad och mandatfördelningen har tagits fram. Den nuvarande kommunledningen har utifrån det preliminära valresultatet kommit överens om att fortsätta styra kommunen i minoritet.

Sigtuna kommun är nu klar med den preliminära rösträkningen. Länsstyrelsen genomför den slutliga rösträkningen med start på måndagen efter valdagen, därefter fastställs den slutliga mandatfördelningen mellan partierna.

Den preliminära mandatfördelningen i kommunfullmäktige ser ut som nedan. Ett mandat betyder en plats i fullmäktige. Totalt finns det 61 mandat i fullmäktige.

  • Moderaterna (M) 19 mandat
  • Socialdemokraterna (S) 18 mandat
  • Sverigedemokraterna (SD) 8 mandat
  • Vänsterpartiet (V) 4 mandat
  • Kristdemokraterna (KD) 3 mandat
  • Liberalerna (L) 3 mandat
  • Centerpartiet (C) 2 mandat
  • Miljöpartiet (MP) 2 mandat
  • Samling för Sigtuna (SfS) 2 mandat

Fortsätter styra i minoritet

Gruppledarna för partierna i den nuvarande kommunledningen (M, KD, L, C, SfS) har utifrån det preliminära valresultatet kommit överens om att fortsätta styra kommunen i minoritet. De får tillsammans 29 mandat. Det krävs 31 mandat för egen majoritet. Den samlade oppositionen (S, V och MP) får 24 mandat. Sverigedemokraterna (SD) med sina 8 mandat får därmed en vågmästarroll.

Den 15 oktober tillträder nya kommunfullmäktige utifrån den slutgiltiga mandatfördelningen.