Publicerad:

Sigtuna kommun i Forsmarks planeringszon

För två år sedan beslutade regeringen att förstärka beredskapen inför en eventuell kärnkraftsolycka i Sverige, bland annat genom att utöka storleken på säkerhetszonerna runt kärnkraftkraftverken. Första juli 2022 infördes de nya beredskaps- och planeringszonerna.

Syftet med att detta införs är att det blivit tydligt via internationella studier och erfarenheter att åtgärder av denna typ har minskat risken för skador på närboende befolkning. Den förstärkta beredskapen delas in i två zoner.

Det finns två zoner, beredskapszon och planeringszon. Beredskapszonen är det område som ligger närmast kärnkraftverket. Planeringszonen ligger i sin tur bortom beredskapszonen och sträcker sig 100 km bort från kärnkraftverket, berättar Felicia Callmar, säkerhetsstrateg på trygghetsenheten med ansvar att skapa den beredskapsplan som Sigtuna kommun behöver ha.

Beredskapszonen är det område som ligger i direkt anslutning till ett kärnkraftverk och sträcker sig 25 kilometer bort från det. Hela Sigtuna kommun ligger nu i Forsmarks planeringszon från och med 1 juli då gränsen för dessa zoner flyttas till ett avstånd på 100 kilometer.

Vad innebär planeringszon?

Att ingå i planeringszonen innebär att vi har ett uttalat ansvar om det inträffar en olycka som leder till radioaktivt utsläpp från Forsmark. Det är inte lika omfattande som om vi hade ingått i beredskapszonen, fortsätter Felicia Callmar.

För kommuner i planeringszonen gäller att:

  • Strålningsmätningar ska genomföras efter en olycka och ligga grund för eventuell utrymning av invånare
  • Det ska finnas planering för säker inomhusvistelse
  • Förmåga att vid behov dela ut extra jodtabletter
  • Vidare kan krav ställas på ett mottagande av evakuerade från angränsande områden

Är det en ökad risk för haverier, eller vad beror förändringen på?

Det här införs för att man kontinuerligt förbättrar säkerheten i och kring kärnkraftverken i Sverige. Internationella studier och erfarenheter har visat att den här typen av åtgärder minskar risken för skador på närboende befolkning. Beslutet om detta togs för två år sedan, och beror inte på sämre säkerhet eller den senaste tidens internationella händelser, avslutar Felicia Callmar.

Här kan du se SVTs reportage om utökade skyddszoner där Sigtuna kommun medverkar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kan jag själv förbereda mig?

Som boende behöver du inte göra något annorlunda. Du behöver inte skaffa egna jodtabletter och det är viktigt att jodtabletter endast äts på uppmaning av eller via länsstyrelsen.

Vid ett eventuellt haveri meddelas allmänheten genom varnings- och informationssystemet VMA (viktigt meddelande till allmänheten). Sveriges radio och Sveriges television sprider även dessa meddelanden och det går även att prenumerera en sms-tjänst.

För boende i en planeringszon är inte situationen lika omedelbart riskfylld som för boende i en beredskapszon.

Kartbild över Forsmarks planeringszon

Kartbild över Forsmarks planeringszon