Publicerad:

Kommunens idrottsanläggningar ska kunna få företagsnamn

Sigtuna kommun vill öka möjligheterna för de lokala föreningarna att ingå sponsorsamarbeten med näringslivet. En idé är att sälja namnrättigheterna på kommunägda anläggningar till företag. Den eller de föreningar som är verksamma i berörd anläggning ska få merparten av intäkterna.

Inkomster i form av reklam- och sponsorintäkter är viktigt för föreningarna då det i många fall innebär ett betydande ekonomiskt tillskott.

Sigtuna kommun har därför utrett på vilka sätt som de lokala föreningarna kan stöttas och hur kommunen kan bidra till att föreningarna får möjlighet till ökade sponsorintäkter.

Ett sätt är att namnrättigheterna till de kommunägda anläggningarna ska kunna säljas till företag – där huvuddelen av sponsorpengarna går till den eller de föreningar som är mest verksamma i berörd anläggning.

För oss är både näringslivet och föreningslivet oerhört viktigt och vi är måna om att vara en kommun där det märks. Med det här förslaget kan vi bidra till att våra företag får ökad synlighet och möjlighet att stärka sitt varumärke samtidigt som våra föreningar som är verksamma i anläggningen får ekonomiskt stöd, säger Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande.

Två geografiskt närliggande exempel där namnrättigheterna sålts till företag är Tele2 Arena som ägs av Stockholms stad och Renew Arena som ägs av grannkommunen Upplands Väsby.

Ett möjligt upplägg för hur sponsorsamarbeten skulle kunna se ut i Sigtuna kommun har redan tagits fram. Pekka Widergren, fritidschef, berättar om förslaget:

En tänkbar fördelning kan vara att 80 procent av sponsorintäkten går direkt till de föreningarna som är mest verksamma i aktuell anläggning. Tio procent avsätts till investeringar i anläggningen som direkt kan kopplas till förbättringar för föreningarna, så som exempelvis uppgradering av ljus och ljud. Resterande tio procent avsätts till andra nödvändiga fastighetsåtgärder, vilket kan innebära en minskad belastning av underhållsbudgeten och en sänkt kostnad för Sigtuna kommun.

Varje försäljning och namnförslag ska godkännas av kultur- och fritidsnämnden.

Det här förstärker vår ambition att förbättra stödet till föreningarna efter pandemin och även långsiktigt. Föreningarnas arbete med barn och ungdomar är en mycket viktig del av integrationsarbetet, säger Lars Björling (SfS), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

I dag ger Sigtuna kommun lokala föreningar möjlighet att disponera ytor med plats för reklam inne i sporthallar och i vissa fall utomhus på idrottsplatser. 

Pinbackshallen

Namnrättigheterna till de kommunägda idrottsanläggningarna, som exempelvis Pinbackshallen, ska kunna säljas till företag – där huvuddelen av sponsorpengarna går till den eller de föreningar som är mest verksamma i berörd anläggning. Foto: Björn Leijon