Publicerad:

Är du utvald? Missa då inte chansen att göra din röst hörd.

Nu är det dags för SCB:s årliga medborgarundersökning där du som kommuninvånare får möjligheten att tycka till om hur det är att leva och bo i Sigtuna kommun.

Illustrerad bild med texten "Är du utvald?". Bild från SCB.

Illustration: SCB

Vi vill att kommunen ska fungera så bra som möjligt. Därför är det viktigt att veta vad du tycker om vår kommun och våra verksamheter. Ju fler som svarar, desto bättre och säkrare blir statistiken.

Enkäten skickas ut per post till 1 200 slumpmässigt utvalda invånare i kommunen 24 augusti – 30 augusti och kan besvaras via pappersenkät eller på webben. Kanske är det just du som får svara på frågor som:

  • Vad tycker du om Sigtuna kommun som plats att leva och bo på?
  • Vad tycker du om skolan, äldreomsorgen och kommunens arbete för att minska diskriminering i samhället?
  • Hur ser du på inflytandet i kommunen?
  • Hur trygg känner du dig utomhus i området där du bor?

Insamlingsperioden pågår till den 3 november och resultaten presenteras i december.

Tack för din medverkan!

Även om du inte har valts ut till medborgarundersökningen i år så kan du alltid lämna invånarförslag eller synpunkter till oss.