Publicerad:

Nu kan mammor gå kurs om svenska samhället

Nu kan kvinnor med barn gå Mamma Uniteds kurs om bland annat hälsa, fysisk aktivitet, arbetsmarknad och demokrati i Sverige.

Sigtuna kommun samt föreningarna Vi är Valsta och Trygg i Märsta har startat ett samarbete med organisationen Mamma United. Kvinnor med barn kan nu gå Mamma Uniteds kurs om bland annat hälsa, fysisk aktivitet, arbetsmarknad och demokrati i Sverige.

Vad är viktigt att känna till som förälder i Sverige? I Sigtuna kommun har Mamma United nyligen arrangerat en kurs för kvinnor om allt från arbetsmarknad, demokrati och ekonomi till föräldraskap, kvinnokroppen, våld i nära relationer och fysisk aktivitet. Efter sommaren planerar kommunen, BID-föreningarna Vi är Valsta och Trygg i Märsta samt Mamma United att erbjuda samma kurs igen, då i både Valsta centrum och Märsta centrum. Målet är att locka dubbelt så många deltagare.

I mitten av juni avslutades den första omgången av Mamma Uniteds kurs, och varje tillfälle lockade mellan 15 och 20 kvinnor till Sigtuna kommuns mötesplats i Valsta. Deltagarna hade många nationaliteter, men flest deltagare kom från Iran och Somalia.

De mest välbesökta lektionerna hittills var de om arbetsmarknad och kvinnokroppen. Vid de flesta tillfällena har en expert deltagit för att berätta om sitt område, och efteråt har det funnits tid för frågor, samtal och mingel. Deltagarna har, utöver kunskaperna de har fått, uppskattat att träffas och vara del av ett sammanhang. Ibland som ett avbrott i en annars ganska isolerad vardag.

Nu har vi hållit första omgången och mammorna har varit jätteengagerade. Det har varit otroligt roligt att ta del av deras utveckling. Först var det en utmaning att få kvinnor att delta, men ryktet har spridit sig och nu känner mammorna att träffarna har gett dem en större möjlighet att styra sin och familjens tillvaro, säger Zanko Masifi, projektledare på Sigtuna kommun.

Mamma United är en ideell förening som hjälper mammor att påverka sitt eget och sina barns liv så att de mår bättre, blir integrerade i samhället och känner sig som en del av ett större sammanhang. Föreningen har arbetat med den här metoden i två år och erbjuder den till kvinnor som bor i områden med begränsade resurser, i samarbete med kommuner, fastighetsbolag, och myndigheter.

Jag har inte träffat på någon kvinna som inte vill få ett arbete, men många faktorer hindrar dem. Det vill vi bland annat ändra på. Alla kvinnor som vi träffar vill bli mer inkluderade och få mer information om hur samhället fungerar. Vi testade faktiskt kursen allra först i Valsta för två år sedan, som ett pilotprojekt. Det gav så bra resultat att vi beslöt oss för att rulla ut verksamheten i fler kommuner, säger Anja Nordenfelt, verksamhetschef och grundare av Mamma United.

Anja Nordenfelt fortsätter:

Vi på Mamma United upplever att det finns behov av ett bredare och mer fördjupat samarbete mellan kommuner, näringslivet och civilsamhället när det handlar om integration. Det underlättar arbetet om vi kan kroka arm och tillsammans jobba åt gemensamma mål.

Satsningen i Sigtuna kommun genomförs som ett samarbete mellan kommunen, Mamma United samt Vi är Valsta och Trygg i Märsta, kommunens två Business Improvement District-föreningar (BID). Kommunens utökade samverkan med BID-föreningarna är en del av reformen Samhällsbyggnadslyftet, som bland annat ska minska och motverka segregationen i kommunen.

En fast kursplan

Varje kurs som Mamma United håller för nyblivna mammor följer en given kursplan. De olika lektionstillfällena tar upp dessa ämnen:

  • Föräldraskap
  • Vikten av bra matvanor
  • Vikten av fysisk aktivitet och rörelse
  • Kvinnokroppen
  • Stress, sömn och återhämtning
  • Våld i nära relationer och barn i kriminalitet
  • Arbetsmarknad
  • Ekonomi och sparande
  • Socialtjänstens verksamhet

Nästa kurs börjar den 16 augusti.

Intresseanmälan görs på Mamma Uniteds webbplats. www.mammaunited.se/anmalan/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En kvinna med ett spädbarn i famnen ler och tittar in i kameran. Hon har en mörkgrön hijab på huvudet.

Shanta Nabojahan Sultan deltog i den allra första kursen i Valsta. Foto: Mamma United