Publicerad:

Ökat fokus på valsäkerheten inför höstens val

Sedan ett drygt halvår tillbaka pågår förberedelserna i Sigtuna kommun inför höstens val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Och det är mycket som är nytt. Bland annat finns ett större säkerhetstänk än tidigare.

Under senaste valet rapporterades det in fler incidenter i samband med röstningen än tidigare runt om i Sverige, och enligt Valmyndigheten finns det ett ökat hot mot demokratin. Sigtuna kommun har därför lagt ett större fokus på valsäkerhet inför höstens val. Det handlar både om att invånarna ska känna trygghet vid vallokalen, men också att de politiska företrädarna ska känna sig säkra under valrörelsen. Sigtuna kommun har bland annat arrangerat en säkerhetsutbildning för politiker, där de fått många konkreta tips kring vad de ska tänka på och hur de ska agera vid exempelvis torgmöten.

I början av året trädde också en ny lagstiftning i kraft för att stärka skyddet för väljarna och valhemligheten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Bland annat får det bara vara en väljare bakom valskärmen åt gången. För att motverka sabotage är det valnämnden som numera har ansvaret för att lägga ut samtliga valsedlar i val- och röstningslokalerna. Väljare som inte följer röstmottagarnas anvisningar ska få uppmanas att tillfälligt lämna val- eller röstningslokalen så att varje väljare ska kunna rösta under trygga former.

Fler röstlokaler och röstmottagare

Nytt för årets val är också att antalet valdistrikt utökats i Sigtuna kommun, från 23 till 27. Det innebär att det behövs fler röstlokaler och fler röstmottagare än tidigare år.

Valdagen är den 11 september, men från den 24 augusti går det att förtidsrösta på fem olika platser i kommunen. Till skillnad från riksdagsvalet, behöver den som röstar i valet till region- och kommunfullmäktige inte vara svenska medborgare men däremot folkbokförd i den region och kommun som valet gäller. Här kan du läsa mera om valet.

Bild på röstbås

Av Sigtuna kommuns drygt 50 000 invånare får 36 908 personer rösta i valet till Sigtunas kommunfullmäktige samt till regionfullmäktige. 32 458 av invånarna får rösta i riksdagsvalet. 2362 personer i Sigtuna kommun är förstagångsväljare. Foto: Valmyndigheten