Publicerad:

Ny lag om tobaks­fria nikotin­produkter

Den 21 juni 2022 beslutade riksdagen om en ny lag för tobaksfria nikotinprodukter. Lagen träder i kraft den 1 augusti 2022.

Lagen innebär att det införs en 18-årsgräns för köp av vitt snus och krav på att försäljningsstället kontrollerar köparens ålder. På försäljningsstället ska det även finnas tydlig information om förbudet mot att sälja tobaksfria nikotinprodukter till den som inte har fyllt 18 år.

Anmälningsplikt

Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter, det vill säga vitt snus, måste anmälas till Sigtuna kommun senast den 1 augusti. Anmälningsblankett samt förslag på mall för egenkontrollprogram skickas ut till alla som har tillstånd för tobaksförsäljning i Sigtuna kommun.

Bakgrund till lagen är att regeringen vill stärka skyddet för barn och unga för produkter som kan vara beroendeframkallande. Sådant som redan är lagreglerat idag, som e-cigaretter, omfattas inte av den nya lagen.

För mer information ta kontakt med kommunens tillståndshandläggare.