Publicerad:

Walk & Talk – ett steg i att förbättra företagsklimatet

Vår näringslivsenhet bjöd in ett 30-tal företag, kommunala tjänstemän och kommunpolitiker till en gemensam diskussionspromenad runt Märsta centrum. Ämnet var lokalt företagsklimat.

Idag den 21 juni hade vi glädjen att träffa vårt lokala näringsliv redan till frukost, då företagare, tjänstemän och politiker från Sigtuna kommun deltog i en så kallad ”Walk & Talk”. Det var näringslivsenheten som hade bjudit in till en gemensam promenad runt Märsta där syftet var att lyssna på företagen och prata om hur det lokala företagsklimatet kan förbättras.

Sigtuna kommun ska förbättra sitt företagsklimat. Då behöver vi hitta olika former för att möta företagare, säger Annika Bröms, ny näringslivschef i Sigtuna kommun.

Ett av företagen som deltog var konferensanläggningen Sigtunahöjden i Sigtuna.

Jag tycker att det här nya initiativet är jättebra. Det är viktigt att ha en nära kontakt med kommunen och det ska bli spännande att se vad det kan leda till, säger Maria Steiner, ekonomiansvarig på Sigtunahöjden.

Några av de punkter som lyftes på dagens möte var kompetensförsörjning och utbildningar i kommunen som matchar företagens behov, att företagen gärna vill träffa handläggare och att det krävs en tydlighet från kommunen kring vilka lagar och regelverk som gäller.

Grupp av människor går mot kameran och pratar med varandra.

Foto: Sigtuna kommun

En hand håller i ett utskrivet papper där det står frågor till företagen.

Foto: Sigtuna kommun