Publicerad:

Vi får hela Sverige att lyfta

Tisdagen den 5 juli bjuder Sigtuna kommun in till en hel seminariedag i Almedalen. Fokus ligger på något som påverkar och berör såväl Sigtuna kommuns invånare som hela Sverige, nämligen Arlanda.

Hur ser flygets, flygplatsens och flygplatsstadens framtid ut? Vad finns det för möjligheter och utmaningar? Vad krävs för investeringar och etableringar? Vilken beredskap och utveckling är nödvändig? Det är frågor som kommer att diskuteras under Sigtuna kommuns seminariedag i Almedalen.

Birgitta Pettersson, kommundirektör, säger:

Arlanda innebär unika möjligheter till utveckling, arbetstillfällen och ett rikt näringsliv och flygplatsområdet har stor betydelse för såväl kommunen som regionen och landet. Vi är såklart väldigt måna om Arlandas framtid och utveckling och vill lyfta viktiga frågor kring det. Då är Almedalen en bra arena.

Arlanda är såväl Sveriges största mötesplats som landets största arbetsplats. I flygplatsområdet finns idag omkring 600 företag etablerade, och visionen är att det om några år ska finnas dubbelt så många arbetstillfällen som i dag, omkring 50 000.
Den fysiska planeringen av bostadsbyggande, vägar, järnvägar, kollektivtrafik och så vidare är också beroende av flygplatsens utveckling.

- Arlanda flygplats är extremt viktig för Sigtuna kommun och påverkar det mesta vi gör. Därför är det viktigt att vi på olika sätt tar initiativ till att lyfta alla de möjligheter och utmaningar som kommer med rollen som värdkommun för Sveriges största flygplats, säger Olov Holst (M), ordförande i kommunstyrelsen.

Alla som vill kommer kunna ta del av Sigtuna kommuns seminariedag, även de som inte är fysiskt på plats i Almedalen, då allt streamas.

Mer om Sigtuna kommuns medverkan i Almedalen samt innehållet i de olika seminarier som kommunen bjuder in till hittar du här.

Flygplan som lyfter från Arlanda.

Arlanda har en mycket stor betydelse för såväl Sigtuna kommuns invånare som för hela Sverige. Det finns många frågor och åsikter kring hur flygplatsen med omnejd ska utvecklas på ett modernt och hållbart sätt. Under kommunens seminariedag i Almedalen kommer många av frågorna att ventileras.