Publicerad:

Fler kurser i kulturskolans utbud

Notläsning i Sigtuna stadsängar, kreativt skrivande i grupp samt bild och animation i kulturskolans lokaler. Det kan Sigtuna kulturskola erbjuda i sitt kursutbud i höst tack vare pilotprojektet med kulturcheckar.

Notställ med notblad i en lokal med konst på väggarna.

Foto: Rosie Alm

Pilotprojektet med kulturcheckar har pågått i ett års tid. Nu är nya avtal tecknade inför projektets andra år i kommunen. Nytt inför det kommande läsåret är att kulturskolan även hyr ut sina lokaler till en av de externa aktörerna som anslutit sig till kulturskolans utbud genom projektet. Aqua Sand Art kommer därför att kunna erbjuda gruppundervisning i bild och animation i kulturskolans lokaler under läsåret 2022/2023.

Undervisning på fler platser

Filosofen AB ingick även förra året avtal med kulturskolan och kommer i år att utöka med gruppundervisning i notläsning utöver den individuella undervisningen i fiol. Kurserna i notläsning och fiol erbjuds i lokaler i Sigtuna stadsängar, ett område där kulturskolan inte annars bedriver någon egen verksamhet. En av de andra aktörerna, Dee Film & Teater, kommer också att bedriva sin kursverksamhet på en för kulturskolan ny plats. Deras gruppundervisning i kreativt skrivande kommer att hållas i Sigtunastiftelsens bibliotek.

Projektet med kulturcheckar har som syfte att öka utbudet av kultur för barn och unga i kommunen genom att externa aktörer också kan bli en del av kulturskolans kurskatalog. Begreppet kulturcheck beskriver den ersättning från kommunen som den externa aktören får för att de erbjuder kulturverksamhet för barn och unga genom Sigtuna kulturskola. En fastställd summa följer med eleven som fritt väljer mellan privata och kommunala anordnare i kurskatalogen. Summan utbetalas för de elever som väljer att boka en kurs med den externa aktören. Projektet utvärderas kontinuerligt för att ge underlag inför framtida politiska beslut.

Kurserna bokas i kurskatalogen

Platserna till de externa aktörernas kurser bokas genom kulturskolans kurskatalog, precis som kulturskolans övriga utbud. Alla barn och ungdomar upp till 21 år som är folkbokförda i Sigtuna kommun eller som har en vårdnadshavare som är folkbokförd i Sigtuna kommun kan boka kulturskolans kurser till förmånliga priser. Barn och ungdomar som är folkbokförda i någon annan kommun kan också ta del av Sigtuna kulturskolas kurser men till en dubbel avgift och enbart i mån av plats.

Kulturskolans kurskatalog

Relaterad information

Kulturcheck

Sigtuna kulturskola