Publicerad:

Ökat behov av kontaktpersoner

Sedan pandemin har fler unga och vuxna som har någon form av neuropsykiatrisk eller psykisk funktionsnedsättning ansökt om att få en kontaktperson. Därför söker vi nu fler som vill bli kontaktperson – och göra skillnad för någon annan.

Besluten om beviljad kontaktperson i Sigtuna kommun har ökat för varje år de senaste fem åren. Inom LSS* är ökningen 30 procent sett ur ett femårsperspektiv medan den ligger på 21 procent inom socialpsykiatrin.

Att vara kontaktperson handlar främst om att var en vän och medmänniska, någon som lyssnar, stöttar och man kan bolla vardagsproblem med. Man hittar även på roliga saker tillsammans för att hjälpa till att bryta den sociala isoleringen. Under pandemin har många av våra brukare, upplevt en ökad social isolering och det kan vara en förklaring till det ökade behovet av kontaktpersoner, säger Therese Longhurst, samordnare för kontaktpersoner inom socialpsykiatrin och LSS i Sigtuna kommun.

Krävs ingen särskild utbildning

Att vara kontaktperson kräver ingen särskild utbildning. Det viktiga är att du har en stabil livssituation, är lyhörd och har tid och engagemang.

Vi har dock sett en ökning av mer utmanande uppdrag där det ändå krävs viss utbildning eller erfarenhet av att arbete med personer med psykiskt ohälsa eller diagnos inom autismspektrumet. Du kanske går en utbildning inom psykiatri, är diakon, boendestödjare, stödassistent, stödpedagog eller har erfarenheter av närstående med liknande problematik, säger Therese Longhurst.

Som kontaktperson handlar det om att träffa din brukare några gånger i månaden och en viss telefonkontakt däremellan. När träffarna sker och vad man gör bestämmer man tillsammans.

Som kontaktperson gör du en viktig och värdefull insats, samtidigt som du själv växer med uppdraget. Uppdraget är ideellt, men du får ersättning i form av arvode för din insats.

Röster från våra kontaktpersoner

Så här säger några av våra nuvarande kontaktpersoner om sitt uppdrag:

Om man vill vara med att bidra till att i någon form göra skillnad i en människas liv kan jag varmt rekommendera bli kontaktperson.

Jana 48 år, kontaktperson

Jag valde att bli kontaktperson på grund av att jag känner ett behov att ge tillbaka hopp och glädje till samhället. Det finns så många i vårt samhälle som behöver någon att stötta sig mot, någon som lyssnar.

Stefan, 46 år, kontaktperson

Det bästa med uppdraget är att få lära känna personen jag är kontaktperson åt och att hitta på olika saker som vi har gemensamt. Det är väldigt fint att se personen utvecklas och våga mer och det blir många givande stunder för båda två. Jag utvecklas själv som person genom att möta olika människor med olika bakgrund.

Maya, 24 år, kontaktperson

Vill du göra en insats?

Hör av dig till kommunens samordnare för kontaktpersoner via Kontaktcenter på telefon 08- 591 260 00 eller skicka in din intresseansökan på e-post kontaktcenter@sigtuna.se. Skriv kontaktperson Omsorgen i ämnesraden.

*LSS står för Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Två kvinnor som samtalar

Att vara kontaktperson handlar främst om att var en vän och medmänniska. Foto: Hans Bjurling/Johnér