Publicerad:

Nu öppnar vi upp Borgmästargården

Borgmästargården donerades till Sigtuna kommun av Sigtunas sista borgmästare, Gustaf Dahl. Huset byggdes i slutet på 1920-talet och är inrett så som det såg ut när paret Dahl bodde där. Nu kan vi visa hela huset för besökare tack vare ett uppdrag som Sigtuna Museum & Art har fått.

Borgmästargården, en villa med gul putsfasad, gröna detaljer och två våningar.

Borgmästargården i Sigtuna. Foto: Rosie Alm

Ett 100 år gammalt funkishus

Gustaf Dahl var Sigtunas sista borgmästare från år 1927 till dess att ämbetet upphörde år 1948. Han bodde i Borgmästargården i Sigtuna tillsammans med sin fru Dagmar. De byggde huset i slutet på 1920-talet. Huset är ritat av arkitekten Uno Åhrén. Uno Åhrén är en av funktionalismens grundare i Sverige. Funktionalism är en stil inom arkitektur, stadsbyggnadskonst och formgivning som formades i Europa främst under 1920- och 30-talet. Borgmästargården är alltså ett så kallat funkishus och det är mycket väl bevarat.

Som donation till kommunen

På sin 100-årsdag den 4 september 1990 skänkte Gustaf Dahl huset till Sigtuna kommun. Han bodde sedan kvar i huset som hyresgäst fram till sin död år 1992. Gården tillhör därmed kommunens samling av bevarade historiska hus. Huset genomgick en helrenovering år 1995 och användes efter det till mindre möten, musikaftnar och föredrag.

I år har Sigtuna Museum & Art i uppdrag att aktivera och göra huset mer tillgängligt för besökare. Alla föremål i Borgmästargården har därför registrerats av museets intendenter och kontrollerats av museets konservator. I och med detta kan vi nu visa hela huset för allmänheten. Huset är inrett och ser ut så som det såg ut när paret Dahl fortfarande bodde där.

Köket i Borgmästargården i funktionalistisk 1930-tals stil.

Köket i Borgmästargården. Foto: Rosie Alm

Ett öppet köksskåp med skafferivaror inuti i köket i Borgmästargården.

Köksskåp i Borgmästargården. Foto: Rosie Alm

Att besöka borgmästarparets hem är som att göra en tidsresa. Här har många olika människor kommit och gått, festat, arbetat och bott. Man kan följa hur större delen av 1900-talets viktigaste händelser har påverkat livet hemma i Sigtuna och förändrat vår vardag. Från världskrig och politiska reformer till ny teknik som dammsugare, tvättmaskin, tv och flygplan, berättar museichef Ted Hesselbom.

Öppet-hus den 8 juni

Onsdagen den 8 juni anordnar Sigtuna Museum & Art öppet-hus på Borgmästargården. Då finns det möjlighet att se sig om inne i huset och få en visning av museets intendent. I trädgården berättar vi mer om våra framtida planer för gården och svarar på frågor.

I de framtida planerna ingår bland annat att gestalta den historia som är förknippad med platsen och familjen som bodde här genom en utomhusutställning i trädgården. Kommunen har tagit hand om trädgården under alla år sedan 1990-talet. Trädgården är redan öppen och tillgänglig för besökare även på tider då museet inte har visningar av huset. Till sommaren kommer det att finnas en informationsskylt utanför huset och trädgårdsmöbler att slå sig ned i. Målet är att huset och trädgården ska bli en del av museets basutställning Sigtunahistorier.

Gustaf Dahl som medelålders man sittandes vid ett skrivbord.

Gustaf Dahl. Foto: Sigtuna museums samlingar

Unga Gustaf och Dagmar Dahl håller om varandra.

Gustaf och Dagmar Dahl som ungt par. Foto: Sigtuna museums samlingar

Mer fakta om Sigtunas sista borgmästare

Under sin tid som borgmästare åren 1927-1948 hade Gustaf Dahl sin arbetsplats i Sigtuna rådhus. Efter att borgmästarämbetet upphörde fortsatte han att arbeta med juridisk rådgivning med egen mottagning i hemmet. Han skrev även ett antal böcker, både deckare och om lokalhistoria.

Paret Dahl var engagerade i stadens sociala frågor. I samband med det stora mottagandet av flyktingar efter andra världskriget var de med och stöttade Estniska gymnasiet i Sigtuna. De hade två estniska flickor, Lea och Leonida, boende hos sig i Borgmästargården under två års tid.